​Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Młodzieży. Chcemy dyskutować nad tym, by młodzi ludzie mieli w Polsce jak najlepsze możliwości rozwoju, jak najlepiej się czuli, żeby sprawy Rzeczypospolitej były najlepiej, jak to możliwe, prowadzone - mówił Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady.

Uroczystość powołania Rady odbyła się w południe w Pałacu Prezydenckim; przewodniczącym Rady został prezydencki doradca ds. młodzieży Łukasz Rzepecki.

Prezydent podczas wystąpienia przypomniał, że powołał Rzepeckiego na tę funkcję ponad rok temu. Podkreślił, że doradca odbył ponad 160 spotkań z organizacjami zrzeszającymi młodzież "i w efekcie zaproponował, by stworzyć specjalną Radę ds. Młodzieży". Ja przystałem bardzo chętnie na tę propozycję, ponieważ to jest także interesujące niezwykle dla mnie, jakie są rzeczywiście potrzeby, jakie są problemy młodych ludzi - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zauważył, że czas pandemii "uzmysłowił to, jak bardzo trudna jest sytuacji młodzieży w (...) w dzisiejszych czasach, a z drugiej strony, jak bardzo potrzebne są mądre rozwiązania, które będą rozwiązaniami celowanymi, nienarzucanymi na siłę".

Nie miałem żadnych wątpliwości, że - aby móc takie rozwiązania przygotowywać - to trzeba przede wszystkim z młodymi rozmawiać. I to jest temat bardzo zasadniczy, to znaczy młodzi, tylko z podpowiedzią starszych, powinni sami dyskutować na temat tego, co jest im potrzebne, bo najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne - wskazywał prezydent.

Prezydent zaznaczył, że to poważny temat. Wskazywał, że młodzieży pomiędzy 15. a 24. rokiem życia w Polsce jest ponad 4 mln. To jest potężna część naszego społeczeństwa, sporo więcej niż 10 proc. - dodał.

To państwo jesteście następnym pokoleniem i to państwo będziecie dalej prowadzili sprawy Rzeczypospolitej we wszystkich wymiarach jej codziennego funkcjonowania. (...) Przede wszystkim za chwilę będziecie wychowywali następne pokolenia - zwrócił się do członków Rady. Przekonywał, że to, jakie możliwości rozwojowe mają młodzi ludzie w Polsce, ma fundamentalne znaczenie dla tego, jak nasz kraj będzie wyglądał w przyszłości.

Taki jest ten najbardziej ogólny cel działania Rady - żeby tworzyć, dyskutować w naszym kraju nad takimi warunkami, by młodzi ludzie mieli jak najlepsze możliwości rozwoju, jak najlepiej się czuli, a z drugiej strony, by też sprawy Rzeczypospolitej były teraz i w przyszłości najlepiej jak to możliwe prowadzone - powiedział Andrzej Duda.

Chcę jedną rzecz z całą stanowczością zaznaczyć - to jest gremium, w którym można powiedzieć wszystko i chcę, byście tak do tego podchodzili. (...) Proszę, byście się nie obawiali poruszać żadnych tematów, nawet jeśli jakieś tematy uważacie za polityczne. Tu nie ma jedynie słusznych poglądów - zaznaczył.

Jak dodał, także dlatego poprosił, by do Rady weszła minister odpowiedzialna w KPRP za dialog - Bogna Janke, "by w razie potrzeby służyć pomocą". Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom nie tylko nam będzie łatwiej zrozumieć młode pokolenie i jego potrzeby, ale także że będziemy w stanie przynajmniej część problemów rozwiązać albo zaproponować takie rozwiązania, które młodzi ludzie będą mogli od razu przyjąć jako takie, które rzeczywiście im sprzyjają - zaznaczył.

Obecna na uroczystości wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, zwracając się do powołanych do Rady członków, powiedziała, że jest przekonana, że spełnią przede wszystkim własne oczekiwania, czyli będą mieć poczucie wpływu na rzeczywistość.

Przywołała też słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: "wolno wam zajmować postawę krytyczną wobec poczynań starszych, byleby ona była połączona z odpowiedzialnością osobistą za zadanie, które macie do wypełnienia".

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek wskazywał, że Rada "wpisuje się w sposób naturalny w pewną politykę, styl działania". Bardzo dobrze, że w tej chwili mamy taką zgodność między przedstawicielami poszczególnych władz publicznych co do tego, że głos młodych ludzi musi być brany pod uwagę - zaznaczył.

Powstała Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli organ ustawowo umocowany, (...), ale także przy poszczególnych ministerstwach takie rady powstały"- wskazywał. To jest dobry czas dla młodych ludzi, bo to czas, w którym młodzi ludzie mają głos, realnie mogą wpływać na to, jak ta nasza wspólna przyszłość będzie wyglądała - dodał.

Skład Rady ds. Młodzieży

W skład Rady ds. Młodzieży weszli: prezydencki doradca Łukasz Rzepecki (jako przewodniczący), minister w KPRP Bogna Janke, prezydenccy doradcy Marcin Drewa oraz Błażej Spychalski, Aleksandra Borzęcka (Młodzieżowa Rada Miasta Lublin), Patryk Czech (przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacja katolicka), Kinga Dróżdż (Integracyjny Klub Sportowy, organizacja osób z niepełnosprawnościami), Piotr Drzewiecki (Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, organizacja prawna), Adam Dziedzic (prezes zarządu United Nations Association Poland, organizacja ds. międzynarodowych).

Do Rady weszli ponadto: Nicole Geryk (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA, organizacja medyczna), Mateusz Grochowski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP, organizacja studencka), Konrad Gwóźdź (Ludowe Zespoły Sportowe, organizacja sportowa/rolnicza), Maja Jeśmanowicz (Związek Dużych Rodzin "Młodzi na Plus", organizacja społeczna), Aleksandra Klimek (Sekcja Młodych NSZZ Solidarność 80, organizacja związkowa), Alicja Książek (Niezależne Zrzeszenie Studentów, organizacja studencka), Aleksandra Kulik (Fundacja Sempre a Frente, organizacja wspierające zdrowie psychologiczno-psychiatryczne).

Powołani w skład gremium zostali też: Sylwia Łyskawka (przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organizacja klimatyczna), Adam Nowak (prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, organizacja rolnicza), Alina Prochasek (przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, największa organizacja młodzieżowa), Martyna Rutkowska (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, organizacja harcerska), Piotr Rydzewski (prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, organizacja studencka), Artur Słomka (Akademicki Związek Sportowy, organizacja sportowa), Maciej Tyczyński (przewodniczący Sekcji Młodych NSZZ Solidarność, organizacja związkowa) oraz Karol Urbaniak (Młodzieżowa Rada Ekologiczna, organizacja klimatyczna)..

Powołana przez prezydenta Rada ds. Młodzieży to kolejne gremium, które będzie funkcjonowało w ramach Narodowej Rady Rozwoju; wcześniej powołane zostały m.in. Rada ds. Ochrony Zdrowia, Rada ds. Społecznych oraz Rada ds. Wsi i Rolnictwa.