Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po ogłoszeniu nowych przepisów w Dzienniku Ustaw prezydent wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności poprawki z ustawą zasadniczą.

W piątek 16 września, na ostatnim posiedzeniu Sejmu w mijającej kadencji, posłowie przyjęli senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W myśl poprawki wniesionej przez senatora Marka Rockiego (PO), możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na "ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa" w dwóch przypadkach.

Chodzi o osłabienie pozycji państwa w negocjacjach np. umów międzynarodowych lub w ramach Unii Europejskiej oraz ochronę interesów majątkowych państwa w postępowaniach przed sądami czy trybunałami.

Przeciwko tej poprawce protestowały organizacje pozarządowe, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. O zawetowanie ustawy apelował do prezydenta PiS, PJN i SLD. Rozumiem, że organizacje pozarządowe mają szczególną wrażliwość co do kwestii poruszonych w ustawie, ale aktywność polityków, którzy są zaangażowani w trwającą obecnie kampanię, rodzi podejrzenie, że przynajmniej część z nich ma na celu wyłącznie własny polityczny interes - mówił prezydent.