"Dobre expose, jego siłą jest podanie umiarkowanej liczby zobowiązań na najbliższy rok" - tak 45-minutowe wystąpienie podsumował prezydent. Bronisław Komorowski podkreślił, że cieszy go dostrzeżenie problemu obronności.

Komorowski był zadowolony, że Ewa Kopacz dostrzega problem bezpieczeństwa i obronności, także ze względu na kryzys na wschodnich granicach Polski. Jedną z odpowiedzi, nie jedyną, będzie podwyższenie budżetu obronnego, o tyle, że będziemy mogli używać tego argumentu w całym NATO - mówił prezydent.

Ewa Kopacz zapowiedziała w expose, że w przyszłym miesiącu przedstawi plan wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. Jedną z istotnych kwestii będzie współpraca sił zbrojnych z służbami porządkowymi - między innymi policją czy Strażą Graniczną.

Panie prezydencie, wiem, że mogę liczyć na pana wsparcie. Apeluję do wszystkich sił parlamentarnych o pełną współpracę i poparcie w sprawach bezpieczeństwa naszej ojczyzny; to sprawy najważniejsze, to sprawy, które nie powinny być przedmiotem walk partyjnych - mówiła szefowa rządu.

Zaznaczyła również, że Polacy "w obliczu zagrożeń zawsze wykazywali jedność i determinację, w obronie swojej niepodległości". Mam nadzieję, że tak będzie również dzisiaj - podkreśliła. 

Dodatkowe 39 mln zł na dłuższy okres służby żołnierzy

Od 2015 roku dodatkowe 39 milionów złotych zostanie przeznaczone dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. Będziemy pamiętać także o weteranach, którzy narażali swoje życie i zdrowie w służbie ojczyzny - mówiła Kopacz.

Premier zapowiedziała, że w grudniu otworzy centrum weterana misji poza granicami kraju, które ma być "praktycznym wyrazem szacunku dla jego żołnierzy".