Prezes PLL LOT twierdzi, że od 1 maja nie będzie żadnego strajku. „Z ogromną ulgą chciałbym wszystkich pasażerów poinformować o tym, że majówka jest bezpieczna i możecie bezpiecznie lecieć LOT-em, żadnego strajku w majówkę nie będzie” – oświadczył. Wyjaśnił też, że sąd przychylił się do wniosku zarządu PLL LOT i zakazał przeprowadzania strajku na podstawie referendum związków zawodowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zarządu LOT i zakazał przeprowadzenia strajku na podstawie referendum związków zawodowych - poinformował w piątek po godz. 18 prezes LOT Rafał Milczarski. Z ogromną ulgą chciałbym wszystkich pasażerów poinformować o tym, że majówka jest bezpieczna i możecie bezpiecznie lecieć LOT-em, żadnego strajku w majówkę nie będzie - wskazał.

Związkowcy na 22:00 zapowiedzieli swoją konferencję prasową.

Przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych w PLL LOT Adam Rzeszot poinformował w ciągu dnia, że referendum strajkowe, w którym zdecydowano o przeprowadzeniu strajku, było skuteczne. Wyjaśnił, że wzięło w nim udział 885 pracowników, z czego 807 opowiedziało się za akcją protestacyjną (73 osoby były przeciw, pięć głosów było nieważnych). Nieważny głos oddał - jak poinformował Rzeszot - prezes LOT Rafał Milczarski, który "osobiście i publicznie go ujawnił".

Konflikt związków zawodowych w LOT z zarządem spółki trwa od kilku lat (w 2013 r. został wypowiedziany regulamin wynagradzania z 2010 roku). Było to związane m.in. w pomocą publiczną, jaką otrzymała spółka i koniecznością jej notyfikowania przez Komisję Europejską. Wówczas LOT stanął na krawędzi bankructwa. W 2013 roku zostały wprowadzone ramowe wytyczne dotyczące wynagrodzeń.

Przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych mówił w piątek, że spółka musi w końcu wprowadzić "prawdziwy, a nie cząstkowy" regulamin wynagradzania, najlepiej taki jak w 2010 roku. Nie wykluczył zmian. Powinny być one oparte - jak podkreślił - na zasadzie "partnerstwa i poszanowania wszystkich stron", a nie być decyzją tylko zarządu.


(j.)