Sąd nakazał przywrócić do pracy zwolnionego dyscyplinarnie szefa Rady Pracowniczej lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. To już trzecia z kolei sądowa porażka "Portów Lotniczych" w sprawach o bezprawne zwolnienia.

Rządzący od dwóch lat lotniskiem Mariusz Szpikowski zwolnił dyscyplinarnie prawie czterdzieści osób. Najnowsza przegrana sprawa dotyczy Cezarego Wieńskiego.

Szef Rady Pracowniczej i Kierownik Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych i Ochrony został w październiku zeszłego roku zwolniony dyscyplinarnie pod zarzutem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i utraty zaufania. Wieński decyzję dyrektora Szpikowskiego zaskarżył do sądu pracy przy Sądzie Rejonowym w Warszawie, który właśnie nakazał przywrócenie go do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko, wypłatę przez PPL całości wynagrodzenia za okres pozostawania przez Wieńskiego bez pracy, zwrot wpłaconej kaucji procesowej i pokrycie kosztów postępowania sądowego. 

Dyrektora Państwowych "Portów Lotniczych" reprezentowały przed sądem dwie kancelarie prawne. 

Cezary Wieński w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" pracuje od 2006 roku, ostatnio na stanowisku Kierownika Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych i Ochrony. Od listopada 2012 sprawował społecznie funkcję Przewodniczącego Rady Pracowniczej, czyli jednego z trzech ustawowych organów współzarządzających przedsiębiorstwem.

Konflikt związkowców z dyrektorem trwa od dwóch lat

Od dwóch lat - od momentu objęcia funkcji dyrektora PP "Porty Lotnicze" przez Mariusza Szpikowskiego - w warszawskim porcie trwa konflikt części związków zawodowych z szefem przedsiębiorstwa.

Związkowcy zarzucają dyrektorowi mobbing, nękanie związków, bezprawne zwolnienia i działanie na szkodę przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa pasażerów.

PPL twierdzą natomiast, że Mariusz Szpikowski walczy z dyktatem grupki związkowców, porządkuje sytuację w firmie i dba o zapewnienie rentowności przedsiębiorstwa.


(e)