"Mam przekonanie, że zrobiliśmy trudną, niełatwą do zaakceptowania przez wielu rzecz, niezbędną absolutnie w interesie Polski. W tym sensie kamień z serca mi spadł, że pewien etap pokonaliśmy" - powiedział premier Donald Tusk. Posłowie opowiedzieli się za zmniejszeniem składek przekazywanych do OFE od 1 maja 2011 r. 237 posłów było za przyjęciem ustawy, 154 przeciw, 40 wstrzymało się od głosu.

Zobacz również:

Premier podkreślił, że od samego początku prac nad zmianami w OFE wiedział, że będą one atakowane przez rozmaite środowiska, a pojawiające się opinie będą koncentrowały się głównie "przeciwko rządowi w tej batalii".

Dla mnie ważne jest to, że projekt w tym kształcie w jakim rząd go przedstawił z bardzo nielicznymi technicznymi poprawkami zyskał akceptację większości Sejmu. My tę ustawę robimy nie po to żeby jakiemuś klubowi sprawiać satysfakcję, tylko żeby była dobra - podkreślił Donald Tusk.

Składka do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Pozostała część składki, która zamiast do OFE zostanie przekazana do ZUS, trafi na specjalne indywidualne subkonta.

Rząd proponuje też wprowadzenie od 2012 r. 4-proc. ulgi podatkowej dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Będą je mogły prowadzić towarzystwa emerytalne i inne instytucje finansowe.

Zmianie ma ulec górny limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny, który wynosi 40 proc. aktywów funduszy, ma do 2020 r. osiągnąć 62 proc., a docelowo 90 proc.

Posłowie zgodzili się także z wnioskiem PO, dzięki któremu przewidziany w ustawie zakaz akwizycji na rzecz OFE będzie obowiązywał dopiero od 1 stycznia 2012 r. Dłuższe vacatio legis ma umożliwić akwizytorom rozwiązanie umów podpisanych z towarzystwami emerytalnymi.

Odrzucone zostały wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Sejm nie zgodził się na propozycję PiS, by każdy mógł zdecydować, czy powierzyć część pieniędzy OFE, czy przekazać je tylko do ZUS.

Poparcia nie uzyskały także poprawki SLD, w tym propozycja zmiany zasad obliczania ulgi podatkowej przysługującej osobom, które zdecydowałyby się dodatkowo oszczędzać na emeryturę.