Posłowie PiS Jan Mosiński i Paweł Lisiecki oraz radny Jacek Ozdoba złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ws. willi gen. Jaruzelskiego. "Został złożony wniosek do prokuratury, w którym informujemy o ewentualnym popełnieniu przestępstwa przez osoby, które mogły przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, jeśli chodzi o willę gen. Jaruzelskiego" - tłumaczył Lisiecki.

Posłowie PiS Jan Mosiński i Paweł Lisiecki oraz radny Jacek Ozdoba złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ws. willi gen. Jaruzelskiego. "Został złożony wniosek do prokuratury, w którym informujemy o ewentualnym popełnieniu przestępstwa przez osoby, które mogły przekształcić użytkowanie wieczyste we własność, jeśli chodzi o willę gen. Jaruzelskiego" - tłumaczył Lisiecki.
Dom gen. Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskim Mokotowie /Michał Dukaczewski /RMF FM

Podstawą prawną zawiadomienia do prokuratury jest art. 231 Kodeksu Karnego, dotyczący nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Politycy twierdzą, że w dokumencie, że 21 kwietnia 1979 r. przedstawiciele Skarbu Państwa ustanowili użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Ikara 5 w Warszawie na rzecz małżeństwa Jaruzelskich. Podkreślają, że decyzja ta była poprzedzona decyzją z 19 kwietnia 1971 r., która "odmawiała przedwojennej właścicielce, pani Przedpełskiej, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przy ul. Ikara 5 na ich rzecz".

"Po 27 latach, 18 sierpnia 1998 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzji z roku 1971. W 2000 r. zaś Kolegium wydało kolejną decyzję, tym razem zawieszającą postępowanie w przedmiotowej sprawie. Tymczasem decyzją z 25 czerwca 2012 r., Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, przekształcił prawo użytkowania wieczystego gruntu ustawionego na rzecz małżeństwa Jaruzelskich w prawo własności, mimo tego, że postępowanie przed SKO się nie zakończyło - czytamy w zawiadomieniu.

Patryk Jaki: Poleciłem, by komisja weryfikacyjna zajęła się sprawą willi gen. Jaruzelskiego

Poleciłem, by komisja weryfikacyjna zajęła się sprawą willi generała Wojciecha Jaruzelskiego; wystąpiliśmy już o wszystkie dokumenty - powiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Stało się to na wniosek członków komisji, posłów Lisieckiego i Mosińskiego. Nie wykluczam, że możemy zmienić harmonogram pracy w tym roku jeśli się okaże, że mogło tam dojść do nieprawidłowości - dodał Jaki. Jego zdaniem, w przypadku tej nieruchomości trzeba spojrzeć na decyzję szerzej m.in. czy mieści się w ramach prac komisji weryfikacyjnej. Jeżeli prezydent Gronkiewicz-Waltz przekaże dokumentację, to komisja się tym zajmie - powiedział.

(ug)