Trzeba jak najszybciej załagodzić spory pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a wiodącymi krajami Unii Europejskiej. Taki postulat ogłosiło 18 wpływowych polityków, wśród nich m.in. byli sekretarze stanu oraz obrony, a także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego USA.

Deklaracja powstała z inicjatywy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Wzywa ona obie strony i do większej tolerancji i do konkretnych działań.

Zdaniem sygnatariuszy dokumentu należy energiczniej działać na rzecz pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami, przyspieszyć negocjacje na temat wolnego handlu oraz stworzyć mechanizmy lepszej współpracy Unii i Stanów Zjednoczonych w sprawie rozładowywania kryzysów międzynarodowych.

23:25