Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji polecił przełożonym policjantów, by w związku z sytuacją na rynku energii zobowiązali funkcjonariuszy do oszczędzania prądu i ciepła - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Według naszych informacji, do końca roku w policyjnym budżecie na wydatki rzeczowe brakuje około pół miliarda złotych.

Policjanci mają "racjonalnie korzystać ze sztucznego oświetlenia". Muszą gasić światło, gdy opuszczają pomieszczenia. Mowa nie tylko o ich pokojach biurowych, ale także o miejscach ogólnodostępnych, takich jak korytarze czy toalety. 

Wprowadzono zakaz pozostawiania urządzeń elektrycznych w stanie czuwania. Trzeba też wyłączać listwy zasilające. 

Oszczędności dotyczą także ogrzewania. Funkcjonariusze mają przykręcić kaloryfery w pokojach. Zakazano im też używania dodatkowych urządzeń grzewczych. 

Kolejne polecenie dotyczy kontrolowania zużycia wody w pomieszczeniach socjalnych i toaletach. 

Opracowanie: