Absolwenci 5-letnich techników oraz dorośli rozpocznęli dziś zdawanie "starej matury". W pierwszym dniu czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego, w drugim - z wybranego przedmiotu: matematyki, historii, biologii czy geografii. Od kilku lat najczęściej wybieranym przedmiotem jest właśnie geografia.

Dorośli egzaminy zaczynają o godz. 15.30 - stanowią oni większość ze "starych maturzystów" (chęć zdawania wyraziło ponad 70 tys. osób), młodzież zaczęła egzamin o godz. 9.

W związku z wprowadzeniem w ubiegłym roku tzw. nowych matur (egzaminy przygotowują i przeprowadzają Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne) od kilku lat liczba młodzieży zdającej egzaminy według starych zasad maleje. Egzaminy "po staremu" zdają ci abiturienci, którzy skończyli 8-klasowe szkoły podstawowe.

Równolegle ze "starymi" maturami trwają nowe. Do nowej matury przystąpiło w tym roku 426 tys. abiturientów z prawie 6,5 tys. liceów i techników; muszą zdawać obowiązkowo pisemnie: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy z czternastu).