Redakcja wiedeńskiego tygodnika społeczno-politycznego "Format" opublikowała dokument pochodzący z byłej radzieckiej bazy rakietowej na Węgrzech. Wynika z niego, że w przypadku konfliktu z zbrojnego z Zachodem Układ Warszawski miał najpierw zaatakować neutralną Austrię.

W kampanii tej wojskowi nie zawahaliby się użyć broni jądrowej, a sam atak przypominałby hitlerowski blitzkrieg - wojnę błyskawiczną. Dwie radzieckie głowice jądrowe z głowicami o sile 66 razy większej od bomby zrzuconej na Hiroszimę miały spaść na Wiedeń. Miasto miało wyparować aż po najdalsze przedmieścia. Inne rakiety miały zamienić w pustynie większość miast austriackich, a także bazy wojskowe. Wojna przeciwko Austrii będzie trwać do 13 minut – obliczyli radzieccy stratedzy. Plan taki sporządzono w 1965 roku i był on aktualny jeszcze w latach ’80, dopóki istniał Związek Radziecki. Austrię sowieci uważali za naturalnego sojusznika Zachodu. Neutralność kraju nie była brana pod uwagę. Liczbę ofiar określano na kilka milionów, bowiem Austria liczyła wtedy niespełna 7 milionów obywateli.

23:20