Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości złożył w czwartek po południu poselski projekt ustawy, zakazującej zapłodnienia in vitro. Jak powiedział dziennikarzom po złożeniu projektu, pod dokumentem podpisało się ponad 90 posłów.

Projekt zakazuje tworzenia embrionu ludzkiego poza organizmem kobiety. Zakłada też program ratunkowy dla obecnie zamrożonych embrionów, miałyby się z nich rozwinąć dzieci. Pierwszeństwo do ich urodzenia miałaby matka biologiczna, ale możliwa byłaby też ich adopcja.

Projekt mówi również o zakazie praktyk eugenicznych - nie dopuszcza selekcji embrionów ludzkich ze względu na ewentualne defekty biologiczne czy możliwe przyszłe zagrożenia. Określa też zasady ochrony genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz ustanawia Polską Radę Bioetyczną i Urząd Prezesa ds. Biomedycyny.