Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym. W myśl tej ustawy konieczność przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zależeć będzie tylko od jego wzrostu. Zniknie obowiązująca obecnie granica wieku 12 lat. Zmiany dostosowują polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących stosowania w autach pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci.

W myśl podpisanej przez prezydenta ustawy, dziecko o wzroście co najmniej 150 cm będzie mogło podróżować bez fotelika, niezależnie od wieku. Zniknie obecny wymóg, że każde dziecko do 12 lat musi podróżować w foteliku. Zgodnie z nowelą, zakazane będzie przewożenie dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa.

Będzie dozwolone przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu pod warunkiem, że ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.


Możliwe będzie przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństw, ale bez fotelika, na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika. Przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa będzie zakazane.

Kobiety w ciąży i taksówkarze bez pasów

Nowela konkretyzuje również, kto jest zwolniony z obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa, m.in. kobiety w widocznej ciąży, taksówkarze, instruktorzy lub egzaminatorzy szkolący do egzaminu na prawo jazdy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej, zespoły medyczne oraz osoby posiadające stosowne zaświadczenia lekarskie.

Ponadto nakłada na kierowców autobusów obowiązek informowania pasażerów o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, o ile dany pojazd jest w nie wyposażony.

Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 89 proc. dzieci jest przewożonych w Polsce w fotelikach samochodowych lub przy użyciu innych zabezpieczeń. W porównaniu do badań z 2013 r. odsetek ten wzrósł o 4 proc.

Był on najwyższy w grupie dzieci w wieku do 3 lat i wyniósł 95 proc.; wśród dzieci w wieku 4-7 lat - 92 proc. i w grupie dużych dzieci w wieku 8-12 lat - 86 proc. Z badań wynika, że w przypadku fotelików - najmniej dzieci jeździ w nich na drogach powiatowych (80 proc.), a najwięcej na ekspresowych (100 proc.) i autostradach (96 proc.). Najczęściej foteliki były stosowane w województwie zachodniopomorskim (100 proc.), a najrzadziej w województwie śląskim (79 proc.).

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych. Zmieniona ustawa Prawa o ruchu drogowym wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(md)