Od 1 czerwca mała rewolucja czeka osoby, które chcą wziąć katolicki ślub. Kościół wprowadza nowe zasady dotyczące spotkania przedślubnego, na którym narzeczeni będą musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt bardzo szczegółowych pytań kapłana dotyczących ich przyszłego małżeństwa. Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa nie przewidują rewolucyjnych zmian - twierdzi tymczasem ks. Piotr Majer, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Narzeczeni będą musieli odpowiedzieć na kilkadziesiąt bardzo szczegółowych pytań kapłana dotyczących ich przyszłego małżeństwa. Spotkanie, które może potrwać nawet godzinę, od czerwca będzie zawsze prowadzone osobno z każdym z narzeczonych. W czasie wywiadu duży nacisk będzie położony na poprzednie związki, konkubinaty albo małżeństwa cywilne. Kościół zamierza wnikliwie, ale delikatnie pytać o kwestie impotencji i preferencji seksualnych.

Nowe przepisy mają przede wszystkim pomóc duszpasterzom. Nowy wzór protokołu przedślubnego pozwala lepiej rozeznać, czy małżeństwo ma szanse być trwałe, nierozerwalne - wyjaśniał ks. Piotr Majer.

Podkreślił, że duszpasterz powinien mieć odpowiednią wiedzę, by jak najlepiej przygotować narzeczonych do sakramentu, który ma trwać całe życie. Zaznaczył, że "rozmowa w kancelarii parafialnej z narzeczonymi ma być jedną z form duszpasterstwa, a nie biurokracją". Dodał, że nowością nowego protokołu przedślubnego jest zachęta do wspólnej modlitwy duszpasterza z narzeczonymi.

Nowy dekret od 1 czerwca

1 czerwca 2020 r. w Kościele katolickim na terenie Polski zacznie obowiązywać Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Zastąpi on obowiązujące od trzydziestu lat przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele katolickim w części dotyczącej kanoniczno-prawnego aspektu przygotowania narzeczonych, natomiast kwestie doktrynalne i dotyczące przygotowania duszpasterskiego zawierają inne dokumenty KEP, m.in. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 r. i dokument przygotowany w 2009 roku przez Radę do Spraw Rodziny pt. "Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie".

Celem nowej regulacji z dnia 26 listopada 2019 r. jest dostosowanie przepisów prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej, z uwzględnieniem m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi i nowych przepisów o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dekret nie zmienia nic w przepisach kanonicznych

Coraz częściej zawierane są związki małżeńskie z osobami niewierzącymi lub innych wyznań. Wielu Polaków chce też zawrzeć związek małżeński poza granicami Polski, np. w miejscach pielgrzymkowych. Duszpasterze muszą wiedzieć jak postępować w takich przypadkach. Nie zapominajmy, że prawo ma wartość pomocniczą w stosunku do wątku duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa - powiedział ks. Leszek Adamowicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dekret nie zmienia nic w przepisach kanonicznych na temat małżeństwa obowiązujących do tej pory. Dostosowuje je jedynie do współczesnego języka i polskiej specyfiki.

Kanony prawa kanonicznego trzeba również "dzisiejszym językiem przybliżyć młodym ludziom" - powiedział bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP. Kościół chce pomóc narzeczonym, by sakrament był ważnie i godziwie zawarty. Chcemy jak najpełniej pomagać narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa - powiedział.

Dekret zawiera przepisy dotyczące zebrania i zweryfikowania wymaganych dokumentów dla przyszłych małżonków. Dołączono również do niego wzory pism i formularzy przydatnych w procedurze przygotowania do małżeństwa.

SPRAWDŹ: Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu?