Nowe przepisy ograniczające możliwość stosowania przez służby specjalne podsłuchów czekają na podpis prezydenta. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego trafiła do prezydenckiej kancelarii. Bronisław Komorowski ma czas do 1 marca na jej podpisanie.

Przede wszystkim kontrola nad stosowaniem podsłuchów zostanie znacznie zaostrzona. Dotyczy to głównie wydawania zgody w ich sprawie przez sądy. Będą dużo mocniej merytorycznie kontrolowały i na podstawie akt sprawy, a nie samego wniosku będą wydawały taką decyzję - mówi koordynator służb specjalnych Jacek Cichocki.

Po drugie, materiały z podsłuchów mają być przekazywane do akt sprawy karnej, a jeśli nic nie wnoszą - trzeba je niezwłocznie zniszczyć. Zawężono też możliwość korzystania z zapisów podsłuchanych rozmów. Nie będą mogły być używane w innych sprawach, często cywilnych, o mniejszej wadze - dodaje Cichocki.

Ponadto prokurator generalny będzie przedstawiał w parlamencie coroczną, jawną informację o liczbie technik operacyjnych, o jakie składano wniosek i jakie zastosowano.