CBA twierdzi, że lotnisko w Modlinie koło Warszawy było budowane z naruszeniem prawa. Agenci przekazali dziś prokuraturze wyniki kontroli prowadzonej w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa Modlin. Wykryli nieprawidłowości w działalności spółki dotyczące m.in. jej zamówień publicznych.

Agenci CBA prowadzili kontrolę w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin od maja do lipca. Z kontroli CBA wynika, że inwestor podzielił budowę lotniska na kilka mniejszych, tak aby wartość zamówień nie podchodziła pod ustawę o zamówieniach publicznych i nie trzeba było organizować przetargów. Zdaniem CBA w ten sposób wybrano firmy powiązane z inwestorem.

Drugi zarzut dotyczy oddania lotniska, co miało nastąpić jeszcze w maju. Wykonawcy spóźnili się o ponad półtora miesiąca. Jednak inwestor - czyli Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin - podpisał aneksy zwalniające wykonawców z kar umownych za opóźnienia. To zaś naraziło spółkę na straty.

Materiały po kontroli przekazano już prokuraturze w Nowym Dworze Mazowieckim, która zresztą od kilku miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas budowy lotniska w Modlinie.