Przy głośnych protestach opozycji i po gwałtownej dyskusji posłowie przyjęli zmiany w regulaminie Sejmu. Za zachowanie "nielicujące z funkcją parlamentarzysty" posłowie będą mieli obniżone pensje, które teraz - po niedawnej obniżce - wynoszą prawie 8 tysięcy złotych brutto.

Posłowie będą mogli stracić nawet połowę pensji na maksymalnie 3 miesiące. Decyzję o takiej karze podejmie Prezydium Sejmu. 

Posłowie opozycji ostro protestowali i nie przebierali w słowach.

Panie marszałku, jak już nam to już pan wszystko odbierze - pensje, prawo reprezentowania Sejmu na zewnątrz - to i tak będziemy mieli nad panem jedną przewagę - nam pan Bóg nie odebrał rozumu - mówił  Sławomir Nitras z PO.

Odpowiadał mu Dominik Tarczyński z PiS-u: Mam pytanie, panie pośle Nitras. Jeśli Bóg nie odebrał panu rozumu, to kto?

Po słownych przepychankach posłowie głosowali w sprawie zmian w regulaminie Sejmu. Za przyjęciem noweli było 230 posłów, przeciw - 196. Jeden poseł wstrzymał się od głosu. Przeciw zmianom głosowała cała opozycja - PO, Nowoczesna, Kukiz'15 oraz PSL-UED.

Zmiany w Regulaminie Sejmu dostosowują jego zapisy do przyjętej w lipcu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada ona obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzystów za zachowanie nielicujące z pełnioną przez nich funkcją.

Do naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego - zgodnie z nowelizacją - może dojść na ich posiedzeniach lub na posiedzeniach Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia będzie możliwe również w przypadku "naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu.

Dotychczas dieta lub uposażenie parlamentarzystów mogła być obniżona w trzech przypadkach: zachowań, które uniemożliwiają pracę izb, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego i ich organów oraz naruszenia "swoim zachowaniem na sali posiedzeń" powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. 

(m)