Konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa obywateli - czytamy w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sejm /Tomasz Gzell /PAP

Zakaz wejścia do głównego budynku Sejmu. Zakaz nagrywania posłów i senatorów poza wyznaczoną strefą. Zakaz wejścia na galerię sejmową i tam nagrywania obrad. Przepustki sejmowe tylko dla dwóch dziennikarzy z redakcji, ale i dla nich wyznaczony "kojec" do spotkań z politykami. Tak ma... czytaj więcej

NRA przyjęła uchwałę w związku z opublikowaniem na stronach internetowych Sejmu komunikatu o utworzeniu „Nowego Centrum Medialnego”, wprowadzającego - jak podkreślono w uchwale - istotne ograniczenia dla dziennikarzy relacjonujących prace parlamentarne.

Prezydium NRA przypomina, że zgodnie z konstytucją prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji i jawności życia publicznego."Ograniczenie warunków niezbędnych do wykonywania funkcji i zadań niezależnych mediów, czego wyraźnym dowodem są przedstawione zasady funkcjonowania „Nowego Centrum Medialnego”, godzi w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu do informacji publicznej oraz narusza konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki społecznej" - głosi uchwała. Podkreślono, że wynikającym z art. 6 prawa prasowego zakazem utrudniania prasie zbierania materiałów krytycznych oraz zakazem tłumienia krytyki związane są również władze Sejmu RP.

"Dlatego konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uchwale.

Zgodnie z planowanymi przez Kancelarię Sejmu zmianami w budynku F, poza głównym gmachem Sejmu, powstanie Centrum Medialne, które ma być kluczowym miejscem współpracy polityków z mediami. Jak podkreśla Kancelaria Sejmu, w Centrum Medialnym zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, umożliwiające organizację briefingów, konferencji i relacji na żywo. Całość ma być wzorowana na podobnych miejscach funkcjonujących już w zachodnich parlamentach, w tym w Parlamencie Europejskim. Do dyspozycji mediów zostaną oddane trzy pomieszczenia.

Ponadto ma powstać grupa stałych korespondentów parlamentarnych - każda redakcja miałaby możliwość wyznaczenia dwóch takich osób, pracujących na zmiany. Stali korespondenci parlamentarni otrzymać mają specjalne przepustki obowiązujące do końca kadencji, gwarantujące nieograniczony dostęp do Centrum Medialnego oraz głównego gmachu Sejmu i Senatu. Korespondenci parlamentarni, po wcześniejszym zgłoszeniu, mają mieć wstęp na galerię sejmową w czasie posiedzeń Sejmu, ale bez możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu.

Dziennikarze (korespondenci parlamentarni) TVP Info, Polsat News, TVN24, TV Republika i Superstacja - kanałów, których reporterzy "na żywo" relacjonują prace parlamentarne kilka, kilkanaście razy dziennie - pozostaną na pierwszym piętrze w budynku głównym Sejmu w pobliżu obecnie funkcjonującego tzw. stolika dziennikarskiego. To miejsce będzie wyłączną strefą relacji live z budynku Sejmu - nie będzie możliwe nagrywanie poza tą strefą.

Dziennikarze (redakcje) będą mieli nieograniczony dostęp do Centrum Medialnego. Obowiązywać będą przepustki kadencyjne, roczne i jednorazowe. Jednocześnie ważne wydarzenia w parlamencie (m.in. posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, wystawy, konferencje merytoryczne etc.) będą kwalifikowane do zwiększonej obsługi medialnej. Wówczas po uzyskaniu zgody organizatorów, wejście na teren parlamentu zostanie umożliwione dwóm stałym korespondentom parlamentarnym danej redakcji, a także będzie możliwe uzyskanie jednorazowej karty wstępu do Sejmu.

(mpw)