Współpraca między Polską i Niemcami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie w kontekście nowej agendy, jak i m.in. wypracowania nowych ram finansowych - mówił po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pogratulował Angeli Merkel ponownego wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec.

Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych i też w szerszej perspektywie. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa do wypełnienia polsko-niemieckiego partnerstwa zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim i międzynarodowym.

Uważamy, że bliska współpracy między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie po marcu 2019 r. jak również wypracowania nowych ram finansowych, też wspólnej polityki cyfrowej, polityki w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej - dodał premier. 

Morawiecki: Zapewniłem kanclerz Niemiec o naszej otwartości na dialog m.in. z Komisją Europejską

Zapewniłem kanclerz Niemiec o naszej otwartości na dialog zarówno z Komisją Europejską, jak i z instytucjami unijnymi - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu dodał, że w kontekście relacji dwustronnych rozmowa z kanclerz Niemiec dotyczyła m.in. różnych kwestii gospodarczych.

Pani kanclerz (...) zaproponowała, żebyśmy może symbolicznie uczestniczyli w jakimś wspólnym wydarzeniu gospodarczym, co jeszcze bardziej podkreśli naszą wspólnotę interesów - podał Morawiecki.

Przedstawiłem pani kanclerz założenia polityki gospodarczej naszego rządu, wskazując na taki nierozerwalny związek między wzrostem naszych gospodarek a zachowaniem wspólnego rynku, mechanizmami wspólnego rynku - mówił premier.

Stwierdził, rozmowy dotyczyły także dyrektywy o pracownikach delegowanych, swobody świadczenia usług i mechanizmu podnoszenia konkurencyjności na jednolitym rynku. Podkreśliłem (...) znaczenie solidarności europejskiej, także w kontekście pracy nad nową perspektywą finansową - powiedział premier.

Dodał, że Polska optuje za podniesieniem wkładów finansowych państw członkowskich do budżetu, na skutek ubytku związanego z Brexitem. Wyraził opinię, że także Wielka Brytania powinna częściowo partycypować "w jakichś formach" w budżecie w unijnym. Podkreślał też, że nasz kraj wskazuje na konieczność utrzymania w ramach UE wspólnej polityki rolnej i polityki strukturalnej.

Merkel: Zdecydowanie popieramy format Trójkąta Weimarskiego

Zdecydowanie popieramy format Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz organizowania spotkań w tym formacie - zapewniła kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Merkel podkreśliła, że wizyta w Polsce, po ponownym wybraniu na stanowisko kanclerza Niemiec, była dla niej ważna, a rząd niemiecki chce "pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie". Premier (Morawiecki) zwrócił uwagę na to, że jest to zapisane w umowie koalicyjnej, ale to jest też urzeczywistniane - mówiła.

Kanclerz Niemiec przypomniała w tym kontekście piątkową wizytę w Warszawie szefa niemieckiego MSZ Heiko Maasa: My chcemy w ten sposób pokazać, że nawet jeżeli nasze rozmowy nie zawsze są proste, że my jako sąsiedzi jesteśmy ściśle ze sobą powiązani, że chcemy rozwijać nasze relacje i chcemy rzeczywiście też posunąć się naprzód.

Jak dodała pozytywnym elementem relacji polsko-niemieckich są "ścisłe stosunki gospodarcze".

Popieramy zdecydowanie format Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz tego, aby były tutaj spotkania w ramach tego formatu - zapewniła kanclerz Niemiec. Jeżeli chodzi o relacje bilateralne, to mamy zbieżne interesy - z jednej strony w ramach UE, ale również mając na względzie politykę zagraniczną i starania w tym zakresie - dodała Merkel. 

Merkel: Chcemy wzmocnić kraje, jak Polska, które efektywnie wykorzystują środki z UE

Stworzenie nowego budżetu UE będzie trudne, ze względu na Brexit brakuje nam środków, a zadań jest więcej; takie kraje, jak Polska, które efektywnie wykorzystują środki unijne, chcemy wzmocnić - mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Kanclerz Niemiec została zapytana na konferencji po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, czy przydział funduszy w ramach nowego budżetu UE będzie powiązany z przestrzeganiem praworządności i przyjmowaniem uchodźców przez kraje członkowskie, wyraziła nadzieję, że "kwestia procedury według art. 7 zostanie uregulowana między Komisją Europejską a Polską".

Rozmowy są w tej chwili prowadzone i dlatego też niepotrzebne są tutaj żadne spekulacje. Będziemy mieli bardzo dużo pracy, aby stworzyć średniookresowe ramy finansowe. To będzie ekstremalnie trudnym zadaniem. Ze względu na wystąpienie Wlk. Brytanii (z Unii Europejskiej - red.) brakuje nam środków a zadań jest więcej. Takie kraje jak Polska, które bardzo efektywnie wykorzystują te środki chcemy wzmocnić - podkreśliła kanclerz Niemiec.

Merkel powiedziała także, że po przeprowadzonych rozmowach jest "już bardziej optymistyczna" i "być może uda się w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego znaleźć rozsądne rozwiązania".

I wtedy nie będziemy musieli się tym zajmować. Nie ulega dyskusji, że niektóre kraje są bardzo dotknięte kwestiami migracji i nie mam na myśli Niemiec, tylko takie kraje jak Włochy, które przecież nie mają żadnego wpływu na to, że w Libii mamy niestabilne struktury. Oni są zupełnie inaczej konfrontowani tą kwestią. Chcemy ich wspierać wszelkimi siłami - mówiła kanclerz Niemiec.

Jak dodała, należy się "zastanowić czy w średniookresowej perspektywie finansowej można uwzględnić obciążenia, które ponoszą kraje, mające położenie zewnętrzne w UE".

(j.)