Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie zakładał likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz stażu podyplomowego. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia został już skierowany do konsultacji społecznych. Nowela ma być częścią pakietu ustaw zdrowotnych, który do października zostanie złożony w Sejmie.

Resort Zdrowia oraz środowisko medyczne, w tym studenci medycyny i młodzi lekarze, uważają, że LEP oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzamin Państwowy, przeprowadzane w formie testowej, nie sprawdzają praktycznego przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu. Likwidacja stażu podyplomowego ma spowodować szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej oraz zwiększy dostęp świadczeń zdrowotnych. Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu LEP i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową.

W ramach modyfikacji wprowadzony ma zostać modułowy system specjalizacji. Moduł podstawowy będzie zawierać treści uniwersalne dla grupy specjalizacji, jak również wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny ratownictwa medycznego). Moduł specjalistyczny ma zawierać wiedzę ściśle specjalistyczną.

Skrócony będzie także termin wydawania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, wyniesie on 30 dni, a nie jak do tej pory - 3 miesiące. W projekcie wprowadzono także zmianę zakładającą, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów. Wprowadzony ma być również obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego na IV.

Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych w ciągu ostatniego miesiąca także dwa inne projekty z pakietu: nowelizację ustawy o prawach pacjenta oraz ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia.