"W 2015 roku na dużym obszarze Polski występowały przekroczenia norm stężeń dla pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu " - powiedział w Sejmie Jan Szyszko. Minister środowiska przedstawił informację na temat działań, jakie rząd ma podjąć w związku z wysokimi poziomami zanieczyszczenia w Polsce. Wniosek w tej sprawie złożyła PO.

Szef resortu środowiska tłumaczył, że zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorat ochrony środowiska w 2015 r., na 46 stref w Polsce w 39 zanotowano przekroczenia norm stężeń dla pyłu PM10. Dla pyłu PM2,5 normy były przekroczone w 23 strefach. W przypadku benzo(a)pirenu normy były przekroczone aż w 44 strefach. Rzeczywiście sytuacja może być niepokojąca - podkreślił. Według Jana Szyszki badania za 2016 rok na razie są podsumowywane.

Węgiel, paliwa, emisja samochodowa, przemysłowa...

Przy okazji minister zwrócił uwagę, że problem zanieczyszczeń powietrza nie dotyczy jedynie Polski. Mówił, że na 27 państw w UE, normy były przekroczone w 23. W stosunku do 16 państw, w tym wobec Polski, Komisja Europejska rozpoczęła procedury, które mogą zakończyć się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Minister środowiska zauważył, że za problem zapylenia, smogu w Polsce odpowiada m.in. zła jakość węgla, jaki pali się w domowych piecach. Zwrócił uwagę, że jest to związane z zamożnością ludzi, których nie stać na kupno lepszego surowca. Podkreślił również przewagę polskiego węgla nad węglem, gorszej jakości, sprowadzanym zza wschodniej granicy. Jan Szyszko mówił, że przyczyną smogu, oprócz problemu paliw, emisji samochodowej czy przemysłowej, są też warunki atmosferyczne, które mogą sprzyjać utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu. Dodał, że powstawaniu smogu sprzyja fakt, że niektóre miasta znajdują się np. w kotlinach.

Minister Szyszko przekonywał, że  kwestia walki ze smogiem, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, jest obecna w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przypomniał, że ministerstwo środowiska wraz z resortem energii pracuje nad rozporządzeniem dot. jakości paliw stałych, a z Ministerstwem Rozwoju - nt. norm jakości dla nowych kotłów grzewczych.

(ug)