Szefowa resortu edukacji Krystyna Szumilas dostała tylko połowę punktów za odpowiedź na pytanie z testu szóstoklasisty - informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Pani minister nie poradziła sobie z prostym zadaniem dla 12-latków z powodu klucza odpowiedzi.

Polecenie z testu, na które odpowiedzi udzieliła pani minister, brzmiało: "Napisz w dwóch, trzech zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać". "Ponieważ słuchają nas inni i musimy być zrozumiali dla innych. Wypowiedź musi być logiczna, musi być zrozumiała dla słuchacza, bo to od nas zależy, czy ten, kto nas słucha, rozumie to, co mówimy" - odpowiedziała Krystyna Szumilas. 

Tę wypowiedź pani minister przeanalizowały dwie nauczycielki-polonistki, które nie wiedziały, kogo oceniają. Uznały, że za samą treść można dać w tym przypadku jeden punkt, ale za poprawność językową nie należy się żaden. Musi być taka ocena, bo zgodnie z kluczem wypowiedź powinna mieć związek z poleceniem i miała być zbudowana ze zdań pojedynczych lub zdania złożonego - tłumaczyła naszej reporterce polonistka, która ocenia testy 6-klasistów. Ta odpowiedź nie spełnia tych warunków - podkreślała.

50-procentowa skuteczność odpowiedzi pani minister to bardzo słaby wynik. Trzeba pamiętać o tym, że Krystyna Szumilas odpowiadała na zadanie dla 12-latków.

Pisanie; pisze na temat i zgodnie z celem (2.1); formułuje kilkuzdaniową wypowiedź na zadany temat
I. Treść
1 p. – Uczeń logicznie uzasadnia, dlaczego należy poprawnie mówić/pisać.
0 p. – Uczeń pisze o poprawnym mówieniu/pisaniu, ale nie uzasadnia, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać (ocenia się kryterium II).
LUB
Wypowiedź nie ma żadnego związku z poleceniem (nie ocenia się kryterium II).

Pisanie; przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych (2.3); pisze poprawnie po względem językowym

II. Poprawność językowa
Poprawność językową ocenia się, jeśli wypowiedź ucznia ma związek z poleceniem i jest zbudowana z co najmniej dwóch zdań pojedynczych lub jednego zdania złożonego.
1 p. – Uczeń pisze bezbłędnie pod względem językowym. Dopuszcza się 1 błąd w wypowiedzi rozwiniętej (co najmniej 4 linie lub 20 wyrazów).