Staramy się sukcesywnie podwyższać wynagrodzenie nauczycieli. Trwają prace nad budżetem państwa na 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zgłosiło propozycję wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 9 proc. Nie widzimy powodu do akcji protestacyjnej zapowiadanej przez ZNP - przekazała rzeczniczka resortu Adrianna Całus.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkało się w środę, aby omówić informacje przedstawione we wtorek przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas posiedzenia Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty, w którego skład, oprócz przedstawicieli rządu i przedstawicieli związków zawodowych, wchodzą też przedstawiciele organizacji samorządowych.

Podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku, m.in. przez oflagowanie i oplakatowanie placówek, a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną o narastających problemach systemu edukacji. ZG ZNP postanowił też wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

MEiN: Wynagrodzenia nauczycieli sukcesywnie rosną

Staramy się sukcesywnie podwyższać wynagrodzenie nauczycieli. W porównaniu do 2016 r. pensje nauczycieli wzrosły o ok. 36 proc. O dodatkowe 20 proc. od września 2022 r. wzrosną wynagrodzenia nauczycieli wchodzących do zawodu - przypomniała rzeczniczka MEiN Adrianna Całus komentując dla PAP uchwałę ZG ZNP.

Kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy zmiany systemowe, które oznaczałyby także radykalny wzrost wynagrodzenia sięgający ponad 30 proc., a wprowadzenie skutkowałoby znaczną podwyżką pensji od września. Wówczas strona związkowa odrzuciła te propozycje. Jednak dialog ze stroną społeczną trwa. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Rozmawialiśmy m.in. o organizacji roku szkolnego, wynagrodzeniach w oświacie - dodała.

"Nasze propozycje spotkały się z zainteresowaniem. Nie widzimy powodu do strajku"

Trwają prace nad budżetem państwa na 2023 r. i Ministerstwo Edukacji i Nauki zgłosiło propozycję wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 9 proc. To rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony związkowej, jak i samorządowej. Wobec tego nie widzimy powodu do akcji protestacyjnej zapowiadanej przez ZNP - wskazała Całus.

Na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty wiceminister edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski przedstawił dziennikarzom przekazane związkowcom propozycje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.

W dyskusji wewnątrzrządowej wskazaliśmy kilkakrotnie w pismach do Ministerstwa Finansów i pana premiera nasze propozycje dotyczące wysokości subwencji oświatowej oraz możliwego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Przedstawiliśmy część tych propozycji także na dzisiejszym spotkaniu, wyraźnie wskazując, że podwyżki, które miały miejsce już w tym roku: od maja o 4,4 proc. - tak jak cała sfera budżetowa, a od września tego roku poważny wzrost wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę o 20 proc. średniego wynagrodzenia. Do tego chcemy dołożyć przynajmniej 9 proc. To jest propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki w trakcie prac budżetowych, jako propozycja wyjściowa - poinformował Piontkowski.

Oczywiście nie jest to zakończenie negocjacji, ale będzie to jeden z ważnych punktów rozmów z panem premierem i także w trakcie prac nad budżetem na rok 2023 r. - zaznaczył.

Piontkowski: Obecne rozwiązania są tymczasowe

Piontkowski, dopytywany o zapowiedziane zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, wyjaśnił, że chodzi o podniesienie od 1 stycznia 2023 r. kwoty bazowej dla nauczycieli określanej co roku w ustawie budżetowej.

Te rozwiązania, które obowiązują w 2022 r., są takimi rozwiązaniami tymczasowymi, podnoszącymi wynagrodzenie średnie, ale niezmieniające kwoty bazowej. Trzeba te kwestie uregulować. W związku z tym znaczące podniesienie kwoty bazowej. Łącznie dziewięcioprocentowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego i ta propozycja nie jest związana z żadnymi dodatkowymi elementami - powiedział.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapytany, czy propozycja zwiększenia kwoty bazowej o 9 proc. jest już uzgodniona z premierem i ministrem finansów odpowiedział: Z panem premierem i ministrem finansów na ten temat rozmawiamy od kilkunastu tygodni, odkąd pojawiły się pierwsze założenia budżetowe. Jak państwo pamiętacie, tam była podwyżka (..) planowana, zakładana w wysokości 7,8 proc. dla całej sfery budżetowej. Tu my proponujemy 9 proc. Co, jak państwo dołożycie do tych 4,4 proc. z tego roku, i 20 proc. dla tych najmniej zarabiających, będzie oscylowało wokół właśnie inflacji, która w Polsce jest. Takie są propozycje, rozmowy będą trwały, uzgodnienia będą podejmowane w najbliższym czasie.

Związki zawodowe rozczarowane

Przedstawiciele związków zawodowych po spotkaniu powiedzieli dziennikarzom, że są rozczarowani. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński i przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz podtrzymali postulat podniesienia wynagrodzeń wszystkich nauczycieli o 20 proc. od września tego roku, a nie tylko nauczycieli początkujących.

Oczekiwaliśmy, że minister przedstawi rozwiązanie, które dotyczy przeszło 80 proc. nauczycieli, czyli nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, że zaproponuje coś, co rzeczywiście rozbroi ten granat - powiedział Baszczyński.

Chcemy rozmawiać z premierem, z ministrem nie mamy już o czym rozmawiać - dodał.

Minister Czarnek i minister Piontkowski zamknęli możliwość prowadzenia rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych jeszcze w 2022 r. - powiedział Wittkowicz.

To powoduje, że zwrócimy się do środowiska oświatowego z propozycjami wszczęcia różnego rodzaju procedur prawnych dotyczących rozwiązania tego problemu. Rok 2023 w wersji zaprezentowanej tak ogólnie przez pana ministra Czarnka może być podstawą do prowadzenia rozmów, ale dopiero po rozwiązaniu problemu podniesienia wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych w bieżącym roku. Bez tego nie widzimy praktycznie szans na dalsze prowadzenie rozmów - wskazał.

Związkowcy pytani byli, czy to oznacza protesty już we wrześniu.

Zobaczymy, procedury sporu zbiorowego to raczej dłuższy okres niż miesiąc - odpowiedział Wittkowicz.

Przewodniczący zespołu płacowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Jerzy Ewertowski, po wyjściu ze spotkania, również powiedział, że wzrost kwoty bazowej o 9 proc. od stycznia "nie jest propozycją zadowalającą". Według niego, "aby portfele nauczycieli nie straciły na wartości, podwyżka powinna wynieść 15 proc.".

W czwartek zbiera się Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", która ma odnieść się do wtorkowej propozycji MEiN.