Organizacje proobronne są łącznikiem między wojskiem i narodem – powiedział szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wziął udział w inauguracji roku szkoleniowego organizacji proobronnych i klas mundurowych. Minister wyraził przekonanie, że armia zawodowa nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce jako krajowi położonemu na granicy NATO, stąd potrzeba obrony terytorialnej w nowym kształcie. Jednym z zadań organizacji proobronnych jest przygotowanie ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Organizacje proobronne są łącznikiem między wojskiem i narodem – powiedział szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wziął udział w inauguracji roku szkoleniowego organizacji proobronnych i klas mundurowych. Minister wyraził przekonanie, że armia zawodowa nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce jako krajowi położonemu na granicy NATO, stąd potrzeba obrony terytorialnej w nowym kształcie. Jednym z zadań organizacji proobronnych jest przygotowanie ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Antoni Macierewicz /PAP/Rafał Guz /PAP

Rozpoczynacie nowy rok szkolenia, które ma doprowadzić do tego, byście byli gotowi do podjęcia służby w wojsku, w oddziałach obrony terytorialnej kraju, ale przede wszystkim, byście byli zdolni do współdziałania z wojskiem w wysiłku proobronnym także w życiu codziennym- powiedział Antoni Macierewicz.

Podkreślił, że zainteresowanie młodzieży wojskiem i chęć aktywności w działania w organizacjach paramilitarnych doprowadziły do zmian w wojsku, "tak, żeby otworzyło się na potrzeby narodu, tak, żeby było zdolne na powrót stać się immanentną częścią narodu, a nie wyodrębnioną, zamkniętą we własnej skorupie organizacją". Wojsko jest częścią narodu, wy jesteście tym łącznikiem, który na nowo przywraca wojsko narodowi - tłumaczył minister.

Po uroczystości przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji i oddziałów proobronnych, otrzymali "Vademecum Strzelca", zawierające informacje m. in. o siłach zbrojnych, musztrze, pierwszej pomocy, międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych.


(mn)