Skorodowaną minę przeciwpancerną znaleziono w Szczebrzeszynie w województwie lubelskim. Niewybuch został wykopany na prywatnej posesji podczas prac porządkowych. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy zabezpieczali znalezisko do czasu przyjazdu saperów.

Zalęgającą w ziemi pozostałość z czasów II wojny światowej odnalazł mieszkaniec Szczebrzeszyna. Skorodowana mina przeciwpancerna została wykopana podczas karczowania drzew na prywatnej działce.

Znalezisko oraz teren wokół niego zostały zabezpieczone przez policjantów. Natomiast patrol saperski zajął się wywiezieniem i neutralizacją niewybuchu na poligonie. Wcześniej sprawdził, czy na terenie posesji nie ma innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi niewybuchów.     

Niewybuch - co zrobić, gdy go znajdziesz?

1. Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego.

2. Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia.

3. Natychmiast powiadomić telefonicznie straż pożarną i policję.

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.