Lew Rywin, jego syn Marcin oraz pozostali podejrzani w śledztwie dotyczącym m.in. korupcji i nakłaniania do fałszowania dokumentacji medycznej zostaną w areszcie. Warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił zażaleń obrońców podejrzanych na decyzję sądu pierwszej instancji.

Łódzka prokuratura apelacyjna prowadzi od dwóch lat śledztwo w sprawie korupcji, płatnej protekcji i fałszowania dokumentacji medycznej, na podstawie której sądy decydowały o odraczaniu wykonania kar lub nieosadzania w aresztach osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, także gangsterów. Do tej pory w śledztwie postawiono zarzuty 18 osobom – 15 z nich przebywa w areszcie. Wśród nich są m.in. Lew Rywin i jego syn, a także adwokaci – Andrzej W., Andrzej P. oraz Robert D.