Naczelna Izba Lekarska odwoła się od kary za zakaz leczenia homeopatią. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na samorząd lekarski 50 tysięcy złotych grzywny. Argumentował, że nie można zakazać przepisywania środków medycznych legalnie dopuszczonych do obrotu w Polsce.

W odwołaniu Naczelna Izba Lekarska będzie chciała przede wszystkim udowodnić, że decyzja nie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarzy, a działalności medycznej.

Z naszego punktu widzenia ta decyzja zakazuje nam wypowiada się w sprawach medycznych. Prezes UOKIK-u nadużył swoich uprawnień, swoich kompetencji - mówi Krzysztof Wąsowski, adwokat Naczelnej Izby Lekarskiej.

Samorząd lekarski przekonuje, że preparaty homeopatyczne nie powinny być nazywane lekarstwami, bo nikt nie udowodnił, ze są skuteczne. To, że nie szkodzą, to za mało. Więc w interesie pacjentów leży, aby nie były przepisywane. Te środki są jednak legalnie zarejestrowane - odpowiada UOKiK.

Jeśli lekarze uważają, że nie powinny być stosowane powinni zwrócić się do ministerstwa zdrowia, a nie samodzielnie ingerować w rynek. Spór rozstrzygnie sąd.