Nowy minister edukacji Ryszard Legutko zapowiada zmiany w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Minister zamierza spotkać się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Swoje plany profesor przedstawi w przyszłym tygodniu.

Nowelizacja ustawy zawiera rozwiązania składające się na program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Chodzi m.in. o ośrodki wsparcia wychowawczego dla trudnej młodzieży, prawo do

ustanowienia przez samorządy "godziny bezpieczeństwa", czyli

godziny, po której nieletnim nie będzie wolno przebywać w 

miejscach publicznych bez opieki dorosłych. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole to sztandarowy pomysł poprzednika Legutki, Romana Giertycha.

Min. Legutko pozytywnie ocenił pomysł utworzenia ośrodków

wsparcia wychowawczego dla trudnej młodzieży. Jego zdaniem, proces izolacji trudnej młodzieży i tak następuje samoistnie. Albo sami rodzice przenoszą dzieci sprawiające problemy do innej szkoły. Albo szkoła usuwa ze swoich szeregów takich uczniów za złe zachowanie.