Do 15 lipca kluby sejmowe mają czas na zgłaszanie kandydatur dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - poinformował Bronisław Komorowski. Ze względu na decyzję Sejmu, Senatu i moją, 24 czerwca wygasa kadencja wszystkich członków KRRiT. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, Sejm będzie musiał wybrać dwóch członków Rady - przypomniał marszałek Sejmu.

Jak dodał, kluby zostały już poinformowane, że od 24 czerwca płynąć będzie termin 21 dni na zgłoszenie kandydatur i ewentualnie dokonanie międzyklubowych konsultacji w sprawie wyboru członków KRRiT.

W połowie czerwca Komorowski, jako pełniący obowiązki prezydenta, przychylił się do stanowiska Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie KRRiT za ubiegły rok. Oznacza to, że KRRiT w obecnym składzie przestaje istnieć. Członkowie Rady: Witold Kołodziejski, Barbara Bubula, Piotr Boroń, Tomasz Borysiuk, Lech Haydukiewicz będą pełnić swoje funkcje do czasu powołania następców.

Dwóch członków KRRiT wybiera Sejm, dwóch - prezydent i jednego - Senat.