Trzy listy w sprawie Polski wysłała dziś Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. W każdym z nich wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją w Polsce.

Dwa pisma dotyczące sądownictwa zostały skierowane do Komisji Europejskiej i fińskiej prezydencji.

W nich szef komisji wolności obywatelskiej Juan Fernando Lopez Aguilar wyraża głębokie zaniepokojenie zastraszaniem sędziów w Polsce oraz zorganizowaną kampanią pomówień wobec tych, którzy krytykują reformę sądownictwa.

W listach jest także krytyka tzw. "dyscyplinarek" wobec tych sędziów, którzy składali do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnie.

Aguilar prosi Komisję o przedstawienie sytuacji praworządności w Polsce.

Trzeci list - dotyczący sytuacji osób LGBT - został zaadresowany do polskiego ministra sprawiedliwości. Aguilar bierze w obronę mniejszości seksualne, które jego zdaniem są coraz bardziej atakowane przez polskich polityków i przywódców religijnych.