Rządowym projektem nowego kodeksu spółek handlowych zajmie się dziś sejm.

Kodeks ma dostosowywać polskie przepisy do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Obowiązujące przepisy pochodzą jeszcze z 1934 roku.

Rząd proponuje stworzenie dwóch nowych typów spółek. Spółek partnerskich, które umożliwiałyby przedstawicielom wolnych zawodów, takich jak prawnicy czy lekarze, powoływać firmy mogące z powodzeniem konkurować z zagranicznymi. Wspólnicy ponosiliby odpowiedzialność tylko za sprawy, które prowadzą, a nie, jak w spółce jawnej, za wszystkie zobowiązania.

Druga rządowa propozycja to spółka komandytowo - akcyjna. Miałaby ona ułatwiać polskim przedsiębiorcom zdobycie kapitału a jednocześnie chronić spółkę przed przejęciem. Jak utrzymują autorzy projektu takie rozwiązanie sprzyja małym i średnim przedsiębiorstwom. Ich właściciele mogliby dodatkowo emitować akcje.

Projektowana ustawa ma dostosować prawo spółek handlowych do przepisów Unii Europejskiej. Miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2001 roku. Jej zwolennicy przekonują, że nowe przepisy przyspieszą reformę prawa handlowego i ułatwią inwestycje oraz prywatyzację.

Sejm będzie także debatował nad rządowym projektem prawa pocztowego. Projekt przewiduje ograniczanie monopolu Poczty Polskiej, poprawę jakości jej usług i oczywiście ochronę interesów klienta. Nowe rozwiązania zakładają na przykład zniesienie koncesji na wszelkie usługi pocztowe.

Wiadomości RMF FM 8:00

Ostatnia zmiana 8:45