Więcej uczniów zażywa narkotyki, niż uzależnia się od papierosów. Tak wynika z ostatniego raportu Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Brać zaczynają już trzynastolatki - pisze "Życie Warszawy".

Statystyki są zatrważające: po narkotyki w ubiegłym roku sięgnęło 17 proc. chłopców i 18 proc. dziewcząt w wieku piętnastu lat. Co trzeci z nich miał kontakt z marihuaną. W rankingu popularności królują też amfetamina, ekstazy i środki halucynogenne, takie jak LSD.

81 proc. zażywających narkotyki miało problem z prawem. Zdaniem specjalistów niepokojące jest to, że w ilości zażywanych narkotyków dziewczynki znacznie wyprzedziły chłopców. Teraz one eksperymentują z kolejnymi środkami psychoaktywnymi i nasennymi.