Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego może już skutecznie walczyć z plagą fałszywych doniesień o wypadkach. W centrali GOPR w Podlesiach zamontowano system, który identyfikuje wszystkie przychodzące połączenia.

Anonimowi dotychczas dowcipnisie, są natychmiast identyfikowalni. Więcej: odczytywane i rejestrowane są również numery zastrzeżone, dotychczas nierozpoznawalne. Daje nam to możliwość sporządzania dokumentacji potrzebnej dla policji i prokuratury - stwierdził naczelnik - Piotr van der Coghen.

Umożliwienie ratownikom pełnej identyfikacji połączeń przychodzących było bardzo trudne techniczne, ponieważ centrala telefoniczna w Kroczycach, z której korzystają, jest wciąż analogowa. Wyposażenie GOPR w elektroniczny system identyfikacji wymagało więc wielu zabiegów.

My przypominamy numery alarmowe GOPR: 985601-100-300.