Współpracę na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Kazachstanem zapowiedzieli w Warszawie prezydenci Andrzej Duda i Nursułtan Nazarbajew. Przyjęli w Warszawie deklarację o współpracy gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Kazachstanu.

Współpracę na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Kazachstanem zapowiedzieli w Warszawie prezydenci Andrzej Duda i Nursułtan Nazarbajew. Przyjęli w Warszawie deklarację o współpracy gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Kazachstanu.
Prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew /Jacek Turczyk /PAP

Prezydent Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem mówił, że chciałby, by wzajemne relacje przełożyły się na rozwój kontaktów biznesowych.

Zdaniem Dudy, wizyta prezydenta Kazachstanu już przynosi efekty. Dowodem na to ma być zawarcie trzech umów międzyrządowych: o readmisji osób, o współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz porozumienia o współpracy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Bankiem Rozwoju Kazachstanu.

Jak poinformował, rozmawiał z Nazarbajewem m.in. o perspektywach współpracy gospodarczej, które - jego zdaniem - "rysują się bardzo dobrze". Kazachstan realizuje w tej chwili plany infrastrukturalnego rozwoju. Polska ma już możliwości współdziałania w tym zakresie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową, to u nas znajdują się dzisiaj dwa terminale, z których biegną szerokie tory na Wschód, w kierunku Azji Centralnej, czyli także z możliwością połączenia z Kazachstanem - zaznaczył.

Duda ma nadzieję, że uda się zwiększyć eksport naszych towarów do Kazachstanu. Chcielibyśmy także, żeby na rynku kazachskim obecne były polskie firmy, poprzez działania inwestycyjne, a także poprzez rozwój nowych technologii - podkreślił.

Prezydenci rozmawiali też na temat uruchomienia stałego połączenia lotniczego pomiędzy Polską a Kazachstanem. Są tutaj prowadzone w tej chwili rozmowy przez LOT, mam nadzieję, że przed zbliżającą się wystawą Expo, która będzie miała miejsce w Astanie w 2017 roku, to stałe połączenie lotnicze zostanie uruchomione - zaznaczył prezydent.

Prezydent Kazachstanu poinformował, że Kazachstan znosi obowiązek wizowy dla obywateli państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Polski.

Jak mówił Nazarbajew, podczas spotkania był poruszony m.in. temat sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, a także możliwości rozwoju współpracy między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a Unią Europejską.

Nazarbajew ma nadzieję, że polski parlament ratyfikuje w najbliższym czasie umowę o wzmocnionym partnerstwie między Kazachstanem a UE.

Rzeczpospolita Polska jest jednym z najważniejszych partnerów politycznych i handlowo-gospodarczych Kazachstanu w UE. Pomimo niełatwych warunków zewnętrznych wskaźniki wzajemnego handlu utrzymują stabilną dynamikę. (...) Uzgodniliśmy, że będziemy podejmować działania na rzecz rozwijania i pogłębiania kontaktów gospodarczych - powiedział prezydent Nazarbajew.

(mpw)