Od września 2012 roku do marca tego roku strażacy wyjeżdżali blisko 4 tysiące razy do interwencji związanych z tlenkiem węgla. W tym czasie czadem śmiertelnie zatruło się 91 osób. Sprawdź, jak bezpiecznie dogrzewać się w chłodne dni.

Przede wszystkim zadbajmy o okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnych i przewodów kominowych. Jeżeli używacie węgla albo drewna - powinniście je robić nie rzadziej niż raz na kwartał. Pamiętajmy, aby nie zostawiać materiałów łatwopalnych blisko źródła ognia, a podczas ogrzewania często wietrzmy miejsce, w którym stoi piec. Strażacy apelują też, aby zainstalować detektor tlenku węgla.

Kiedy detektor sygnalizuje, że w powietrzu jest nadmierne stężenie tlenku węgla my już wiemy, że powinniśmy szybko otworzyć okna i zgasić palenisko - mówi Sławomir Filipowicz z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Najprostszy detektor, kontrolujący powietrze co 30 sekund, kupimy już za kilkadziesiąt złotych.

Co robić, aby bezpiecznie dogrzewać się w chłodne dni?

- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

- przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

- użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

- często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

- rozmieścić czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

- nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

- nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

- nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.