„Propozycja Pana Prezydenta, ogłoszona w dzisiejszym oświadczeniu, dotycząca zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym” - głosi stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

„Propozycja Pana Prezydenta, ogłoszona w dzisiejszym oświadczeniu, dotycząca zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym” - głosi stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia dotyczącego projektu ustawy o KRS /Jacek Turczyk /PAP

Zwracamy się do prezydenta o zaproszenie wszystkich zainteresowanych środowisk do rozmów i wspólne prowadzenie prac nad realną i oczekiwaną przez obywateli poprawą funkcjonowania sądów - zaapelowało jednocześnie Stowarzyszenie "Iustitia".

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w wtorek po południu, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, nawet jeśli zostanie ona uchwalona w parlamencie, jeżeli wcześniej nie zostanie uchwalony złożony przez niego prezydencki projekt nowelizacji ustawy o KRS. W projekcie tym prezydent proponuje, by Sejm wybierał sędziów do KRS większością 3/5 głosów.

Natomiast zgodnie z uchwaloną w zeszłym tygodniu nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa m.in. wygaszone miałyby zostać kadencje 15 członków Rady będących sędziami; ich następców wybrałby Sejm - dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Z kolei - także już uchwalona - nowelizacja ustroju sądów m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Obie te nowelizacje trafiły do prezydenta i oczekują na jego decyzję.

Ze słów prezydenta wynika, że jest gotów zgodzić się na odsunięcie od orzekania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i I prezesa SN, natomiast większość 3/5 głosów posłów przy wyborach członków KRS będzie nadal większością polityczną - oceniło Stowarzyszenie "Iustitia".

W swym oświadczeniu - przekazanym PAP w nocy z wtorku na środę - dodało, iż "prawdopodobne jest, że przepis ten wejdzie w życie już po wyborze członków KRS zwykła większością głosów".

Ostatecznie efekt będzie taki, że wejdą w życie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, które upolitycznią sądy w Polsce. Żadna z tych ustaw nie zapewnia poprawy funkcjonowania sądów - zaznaczyła Iustitia.

(ag)