Do 31 marca Instytut Pamięci Narodowej odtajni praktycznie wszystkie dokumenty z tak zwanego zbioru zastrzeżonego - taką decyzję podjęło kolegium IPN po naradzie z ministrem koordynatorem służb i szefem MON. Zbiór zastrzeżony to ponad czterysta metrów utajnionych do tej pory akt wojskowych i cywilnych służb z czasów PRL. Nowa ustawa o IPN zakłada między innymi likwidację zbioru.

Do 31 marca Instytut Pamięci Narodowej odtajni praktycznie wszystkie dokumenty z tak zwanego zbioru zastrzeżonego - taką decyzję podjęło kolegium IPN po naradzie z ministrem koordynatorem służb i szefem MON. Zbiór zastrzeżony to ponad czterysta metrów utajnionych do tej pory akt wojskowych i cywilnych służb z czasów PRL. Nowa ustawa o IPN zakłada między innymi likwidację zbioru.
Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, przewodniczący Kolegium IPN Jan Draus oraz prezes IPN Jarosław Szarek /Paweł Supernak /PAP

Do 31 marca 2017 roku zakończony zostanie przegląd materiałów ze zbioru zastrzeżonego - poinformował IPN. W zbiorze zastrzeżonym znajdują się akta służb PRL "aktualne dla bezpieczeństwa państwa".

W spotkaniu z władzami Instytutu, m.in. prezesem IPN Jarosławem Szarkiem, udział wzięli m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, szef ABW Piotr Pogonowski, wiceszef MSWiA Tomasz Zdzikot i przedstawiciele Straży Granicznej.

Według komunikatu, posiedzenie Kolegium IPN było poświęcone "ocenie kryteriów nadawania klauzul tajności w ramach przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum IPN". Obecne prace dotyczące zbioru zastrzeżonego polegają wyłącznie na przeglądzie dokumentacji. Ujawnienie części z tych dokumentów wciąż może być groźne dla bezpieczeństwa państwa.

Za przegląd zbioru zastrzeżonego odpowiadają szefowie ABW i Agencji Wywiadu, minister koordynator służb specjalnych, szef MON i Komendant Główny Straży Granicznej (w odniesieniu do dokumentów wytworzonych przez b. Wojska Ochrony Pogranicza). Po analizie mają oni zdecydować, które dokumenty otrzymają klauzulę tajności na zasadach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a które staną się dokumentami jawnymi.

Zgodnie ze znowelizowaną w tym roku ustawą o IPN zbiór zastrzeżony został zlikwidowany (przepisy weszły w życie 16 czerwca br.). W zbiorze znajdują się akta, które w opinii współczesnych służb mogą być nadal istotne dla bezpieczeństwa państwa, dlatego IPN nie mógł ujawniać ich na ogólnych zasadach. 


(j.)