Dobra prezencja jest, w odczuciu respondentów, mniej istotna, co nie zmienia faktu, że aż 83 proc. badanych uważa, że dobrze, aby przyszły reprezentant w Sejmie posiadał także zewnętrzne walory. Przed dwoma laty podzielało to zdanie niecałe 77 proc. badanych. RMF FM zaprasza słuchaczy do zabawy. Spróbujmy razem stworzyć wizerunek posła idealnego.