Aż 72 procent Hiszpanów twierdzi, że nie potrafi nauczyć się języka obcego. Tylko prawie co piąty mieszkaniec tego kraju mówi po angielsku, a 12% po francusku. To najgorszy wynik w krajach Unii Europejskiej.

Moda na naukę języków obcych zaczęła się w Hiszpanii dopiero kilka lat temu. Mimo że francuski, angielski czy niemiecki są uczone w szkołach, to ich poziom, zwłaszcza w szkołach publicznych, jest bardzo niski. Po angielsku źle mówią nawet hiszpańscy biznesmeni, prowadzący interesy na całym świecie. Tymczasem z badań UE wynika, że średnio prawie 60 procent mieszkańców wspólnoty dobrze włada drugim językiem.

Przy okazji wyszło na jaw, że problemem są nie tylko języki obce. Królewska Akademia Językowa ujawniła niedawno, że Hiszpanie mówią coraz gorzej także we własnym języku. Hiszpański, ten znany z telewizji, jest pełen uproszczeń i wulgaryzmów, a zdecydowana większość młodzieży ma tak mały zasób słów, że nie jest w stanie poprawnie wypowiedź zdania z podmiotem, orzeczeniem i dopełnieniem.

14:05