Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 3,6 procent w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku, a w porównaniu z kwietniem wzrosły o 0,5 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści szacowali wcześniej, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosną w maju o 3,7 procent, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,5 procent.

Z danych GUS wynika, że w ujęciu miesiąc do miesiąca w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miał w tym okresie wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,7 proc.) oraz podwyżki opłat związanych z transportem (o 1,2 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc. i 0,11 pkt proc. - napisano w komentarzu do danych.

GUS podał również, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był niższy niż w kwietniu (3,6 procent wobec 4,0 procent), lecz nadal pozostawał powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 procent).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 7,6 proc.) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 5,2 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,86 pkt proc. i 1,29 pkt proc. - wynika z danych GUS.

Spadek cen w zakresie transportu oraz dynamika cen odzieży i obuwia obniżyły wskaźnik w tym okresie po 0,43 pkt proc. - dodają autorzy komunikatu.