Z badań wynika, że ponad 500 tys. absolwentów techników jest nieprzygotowanych do wejścia na rynek pracy - pisze "Gazeta Polska Codziennie". "Zaledwie 8 proc. absolwentów techników odbywa zajęcia praktyczne u pracodawców, a jedynie połowa zdaje egzamin zawodowy" – mówi Teresa Wargocka, wiceminister edukacji.

Uwolnorynkowienie części zawodów, które jest charakterystycznym rozwiązaniem w państwach zachodnich, nie sprawdziło się w Polsce - mówi w rozmowie z "GPC" Roman Rutkowski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" energetyków. Skuteczne byłoby kształcenie młodych osób przy określonym przedsiębiorstwie. Poza tym na początku lat. 90. edukacja zawodowa była nastawiona na marketing i zarządzanie. Zapomniano np. o branży energetycznej - dodaje.

W Warszawie odbędzie się dziś debata o stanie szkolnictwa zawodowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży energetycznej. 

(mn)