Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że stwierdzono obecność bakterii Salmonella enteritidis w trzech partiach jaj oznakowanych na skorupkach kodami: 3PL30051328, 3PL30101312 i 3PL08101301. GIS ostrzega, że ich spożycie jest potencjalnie groźne dla zdrowia. W opublikowanym ostrzeżeniu Inspekcja informuje, że zakażone salmonellą jaja pobrane zostały do badań w sklepach sieci DINO Polska S.A.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz /PAP

Chodzi o jaja oznaczone jako "Super jaja 10 sztuk, rozmiar M", które mają kod na skorupce jaja: 3PL30051328 i datę minimalnej trwałości do 03.12.2016 oraz kod 3PL30101312 i datę minimalnej trwałości do 05.12.2016 oraz 06.12.2016. Bakterie stwierdzono także w jajach oznaczonych jako "Jaja średnie M 30 sztuk" o kodzie na skorupce 3PL08101301, mające datę minimalnej trwałości do 03.12.2016.

GIS o wynikach badań poinformował Inspekcję Weterynaryjną w celu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych wobec producenta.

Wszystkie jaja zostały wyprodukowane przez Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Firma poinformowała Inspekcję, że podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jaj wprowadzanych przez nią do obrotu.

Inspekcja ostrzega, że spożycie jaj z kodami wskazanymi w komunikacie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Ferma: Jaja zostały już wycofane, ostrzeżenie nie dotyczy całej partii

Jaja wskazane w ostrzeżeniu Głównego Inspektora Sanitarnego jako skażone Salmonellą zostały wycofane ze sklepów DINO - poinformowało wieczorem w komunikacie biuro prasowe spółki Fermy Drobiu Woźniak.

Firma zwróciła uwagę, że ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnych produktów z konkretnej sieci, a nie całej partii jaj. Chodzi o produkty: "Super jaja 10 sztuk", rozmiar M, klasa A, z kodem na skorupce jaja: 3PL30051328 i datą minimalnej trwałości: 03.12.2016, a także super jaja 10 sztuk, rozmiar M, klasa A z kodem na skorupce: 3PL30101312 i datą minimalnej trwałości: 05.12.2016 oraz 06.12.2016. Bakterie stwierdzone zostały też w jajach średnich M 30 sztuk klasa jakości A, klasa wagowa M, z kodem na skorupce 3PL08101301 i datą minimalną trwałości 03.12.2016.

Biuro prasowe producenta zwraca uwagę, że nie należy utożsamiać partii jaj o określonym kodzie, z produktami takimi jak np. zakwestionowane "Super jaja 10 sztuk" - partia bowiem jest wielokrotnie większa niż konkretny produkt, zakwestionowany przez GIS.

(...) wymienione produkty zostały już wycofane z sieci DINO. Żadnego z poniższych produktów nie ma już na półkach  - podkreślono w komunikacie.

Salmonelozy to choroby powodowane przez pałeczki Salmonella, które dzieli się na durowe i jelitowe. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę. Salmonellozy mogą być skutecznie leczone.

(abs, mpw)