Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła 620 tys. 935 zł kary na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, za klauzule zawarte w umowach autocasco. Zdaniem urzędu, Generali bezprawnie różnicuje zasady obliczania wysokości odszkodowania.

Tym konsumentom, którzy do wyliczenia odszkodowania zdecydowali się na wycenę towarzystwa ubezpieczeń, Generali bezprawnie wypłacało odszkodowanie pomniejszone o równowartość VAT. Natomiast osoby, które zdecydowały się na zwrot kosztów ,na podstawie faktur dokonanej już naprawy, mogły liczyć na pełne odszkodowanie - czyli zawierające podatek - uzasadnił swoje postanowienie UOKiK w dzisiejszym komunikacie.

Prezes UOKiK uznała, że zakwestionowane postanowienia naruszają zbiorowe interesy konsumentów, ponieważ wybierając pierwszą metodę oszacowania odszkodowania, nie otrzymywali oni takiej sumy, która pokryłaby koszty naprawy. Urząd argumentuje, że zgodnie z prawem wysokość odszkodowania powinna obejmować sumę cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z uwzględnieniem podatku. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu 2010 roku po informacji uzyskanej od konsumentów. W jego trakcie przeanalizowano wzorce umów, jakie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń zawierało z konsumentami w zakresie ubezpieczeń autocasco w latach 2008-2010. Z informacji uzyskanych przez urząd wynika, że umowy o ubezpieczenia zawierają postanowienie tożsame z wpisanymi już do Rejestru klauzul niedozwolonych"- czytamy w komunikacie.

Oprócz kary finansowej prezes UOKiK nakazała ubezpieczycielowi zaniechanie stosowania niedozwolonych praktyk, a także publikację sentencji na jednej z pięciu pierwszych stron dziennika ogólnopolskiego oraz na stronie internetowej ubezpieczyciela przez dwa miesiące. Decyzja nie jest ostateczna. Spółka ma prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformował UOKiK. Po uprawomocnieniu się każdej decyzji, UOKiK sprawdza jej wykonanie. UOKiK przypomina, że przedsiębiorca, który nie zastosuje się do nałożonego obowiązku, naraża się na sankcję finansową - do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.