Pokaż Bezpieczny Powrót 2012 na większej mapie

Zmiana organizacji ruchu w Gdyni będzie obowiązywać od 27 października do 2 listopada

Sobota, 27 października 2012 roku:
Ze względu na brak możliwości eksploatacji autobusów przegubowych na linii 105 na stałej trasie do/z Mechelinek, linia ta będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital - Kosakowo Cmentarz Komunalny. W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny - Mechelinki będzie funkcjonować linia zastępcza 905. Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogicznie przy przesiadkach z linii 905 na 105.

Dodatkowa oferta:

 • -w godzinach 8.30-17.30 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na linii 190 do Cmentarza Witomińskiego (kursy co 7-10 minut);
 • -w godzinach 8.30-17.30 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 105 do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie (kursy co 15 minut);
 • -w godzinach 9-17 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 187 do cmentarzy przy ul. Malczewskiego w Sopocie (kursy co ok. 15 minut);
 • - większa liczba kursów na linii 86 będzie wykonywana na przedłużonej trasie - do/z Cmentarza Komunalnego w Rumi;
 • - wszystkie kursy na liniach 173 i 197 będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe.


Niedziela, 28 października 2012 roku:

Ze względu na brak możliwości eksploatacji autobusów przegubowych na linii 105 na stałej trasie do/z Mechelinek, linia ta będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital - Kosakowo Cmentarz Komunalny. W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny - Mechelinki będzie funkcjonować linia zastępcza 905. Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogicznie przy przesiadkach z linii 905 na 105.

Dodatkowa oferta:

 • - w godzinach 9-17.30 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na linii 190  do Cmentarza Witomińskiego (kursy co 7-10 minut).
 • - w godzinach 9-16.30 zwiększona zostaje liczba kursów wykonywanych na linii 141 na trasie: Obłuże Centrum - Cmentarz Witomiński - Witomino Sosnowa (i z powrotem). Dodatkowe kursy z Witomina do Obłuża Centrum będą wykonywane z oznaczeniem 241;
 • - w godzinach 9.30-17.30 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 105 do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie (kursy co 15 minut);
 • - w godzinach 9-17 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 187 do cmentarzy przy ul. Malczewskiego w Sopocie (kursy co ok. 15 minut);
 • większa liczba kursów na linii 86 będzie wykonywana na przedłużonej trasie - do/z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
 • Wcześniej - ok. godz. 9.00 - rozpocznie funkcjonowanie linia 27.
 • Wszystkie kursy na liniach 173 i 197 będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe.

Poniedziałek, wtorek, 29, 30 października 2012 r.

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Środa, 31 października 2012 r. 

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Zmiany tras:

Przystanek "Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" dla stałych linii zostanie przeniesiony na wyspę przy postoju TAXI; przystanek przy wiacie będzie obowiązywać tylko do linii 390.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w kursowaniu na tym odcinku pojazdów komunikacji miejskiej, autobusy linii 103, 137, 141 i 190 w obie strony kursować będą ul. Kielecką, przy czym kursy tych linii w kierunku Witomina do godz. 8 i po godz. 18 będą wykonywane ul. Witomińską.

Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej w Gdyni, autobus linii 204 od ul. Kwidzyńskiej do Warszawskiej będzie kursować ul. Pomorską i Nowogrodzką.

Ze względu na brak możliwości eksploatacji autobusów przegubowych na linii 105 na stałej trasie do/z Mechelinek, linia ta będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital - Kosakowo Cmentarz Komunalny. W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny - Mechelinki będzie funkcjonować linia zastępcza 905.

Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogicznie przy przesiadkach z linii 905 na 105.

Ze względu na wprowadzenie ok. godz. 9.00 jednego kierunku ruchu na ulicy Malczewskiego w Sopocie, na odcinku od al. Niepodległości do Brodwina, zmianie ulegną trasy linii 181 i 187. 

Autobusy linii 181 - w kierunku pętli przy ul. Reja od przystanku "Brodwino - Szkoła" do przystanku "Malczewskiego" kursować będą ul. Kolberga, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości. 


Autobusy linii 187 - w kursach z Kamiennego Potoku - od przystanku "Brodwino" do "Malczewskiego" kursować będą ul. Cieszyńskiego, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości.

W kierunku powrotnym trasy linii 181 i 187 nie ulegają zmianie.


Dodatkowa oferta:

 • Aby umożliwić dojazd do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 8-18 uruchomiona zostanie linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 Lutego (powrót Władysława IV - Jana z Kolna) - Władysława IV - al. Piłsudskiego (powrót: Droga Gdyńska - łącznica Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV i al. Zwycięstwa) - Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą na przystankach linii 190 na jej trasie, z wyjątkiem przystanku "Węzeł F. Cegielskiej" przy ul. Śląskiej w kierunku Dworca Gł. PKP, oraz dodatkowo na przystanku "3 Maja" przy ul. 10 Lutego. Autobusy będą kursować z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (nie rzadziej niż co 15 minut).
 • W godzinach 8.30-17.30 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 105 do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie (kursy co 15 minut).
 • W godzinach 9-15 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 187 do cmentarzy przy ul. Malczewskiego w Sopocie (kursy co 10-12 minut).
 • Większa liczba kursów na linii 86 będzie wykonywana na przedłużonej trasie - do/z Cmentarza Komunalnego w Rumi.

Nie zostaną wykonane kursy:

 • linii 759 o godz. 13.24 z Pogórza Dolnego;
 • linii 770 o godz. 16.40 z Chyloni Dworca PKP oraz o godz. 17.18 z Pustek Cisowskich.

Czwartek, 1 listopada 2012 roku:

Obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. 

Zmiany tras:

Przystanek "Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" dla stałych linii zostanie przeniesiony na wyspę przy postoju TAXI; przystanek przy wiacie będzie obowiązywać tylko do linii 390.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w kursowaniu na tym odcinku pojazdów komunikacji miejskiej, autobusy linii 137, 141 i 190 w obie strony kursować będą ul. Kielecką, przy czym kursy linii 141 w kierunku Witomina do godz. 7 będą wykonywane ul. Witomińską.

Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej w Gdyni oraz spodziewane trudności w przejeździe ul. Kwidzyńską, autobus linii 204 od ul. Tatrzańskiej do Warszawskiej będzie kursować ul. Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką.

W celu zapewnienia bezpośredniego połączenia Dąbrowy i Chwarzna z cmentarzami na Oksywiu, autobusy linii pospiesznej K w godz. 9-17 będą kursować wariantem trasy przez Oksywie Dolne i Górne, przy czym dodatkowo będą dla nich obowiązywać przystanki "Arciszewskich" n/ż i "Muchowskiego".

Ze względu na brak możliwości eksploatacji autobusów przegubowych na linii 105 na stałej trasie do/z Mechelinek, linia ta będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital - Kosakowo Cmentarz Komunalny, przy czym - ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie - autobusy będą dojeżdżać do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie przez Pierwoszyno (powrót z cmentarza stałą trasą).

W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny - Mechelinki będzie funkcjonować linia zastępcza 905. Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie z cmentarza do Mechelinek autobusy będą kursować przez Pierwoszyno.

Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogicznie przy przesiadkach z linii 905 na 105.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ulicy Malczewskiego w Sopocie, na odcinku od al. Niepodległości do Brodwina, zmianie ulegną trasy linii 181 i 187. 

Autobusy linii 181 - w kierunku pętli przy ul. Reja od przystanku "Brodwino - Szkoła" do przystanku "Malczewskiego" kursować będą ul. Kolberga, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości. 

Autobusy linii 187 - w kursach z Kamiennego Potoku - od przystanku "Brodwino" do "Malczewskiego" kursować będą ul. Cieszyńskiego, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości.

Zmienione trasy linii 181 i 187 obowiązywać będą do ok. godz. 20. W kierunku powrotnym trasy linii 181 i 187 nie ulegają zmianie.

Ze względu na utrudnienia w przejeździe, wszystkie kursy linii 86 odbywać się będą bez zajazdu na Cmentarz Komunalny w Rumi.

Dodatkowa oferta:

 • Aby umożliwić dojazd do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 6.45-21.30 uruchomiona zostanie linia 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 Lutego (powrót Władysława IV - Jana z Kolna) - Władysława IV - al. Piłsudskiego (powrót: Droga Gdyńska - łącznica Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV i al. Zwycięstwa) - Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą na przystankach linii 190 na jej trasie, z wyjątkiem przystanku "Węzeł F. Cegielskiej" przy ul. Śląskiej w kierunku Dworca Gł. PKP, oraz dodatkowo na przystanku "3 Maja" przy ul. 10 Lutego. Autobusy linii 390 będą kursować z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (nie rzadziej niż co 15 minut). 
 • Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie dłużej, w godzinach 7-19.30, i częściej (kursy co ok. 10 minut) będzie funkcjonować linia 105.
 • Ponadto, w godzinach 8.00-17.30 uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 305, na trasie: Gdynia Węzeł F. Cegielskiej - Droga Gdyńska (z powrotem al. Piłsudskiego - Kielecka) - Władysława IV - Jana z Kolna - Dworcowa (z powrotem 10 Lutego) - Podjazd - Morska - Estakada Kwiatkowskiego - Unruga - Czernickiego - Kosakowo - Kosakowo Cmentarz Komunalny. Autobusy będą kursować co 10 minut. 
 • Cmentarz w Kosakowie obsługiwać będzie w godzinach 8.30-17.30 także linia dodatkowa 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dw. PKP - Kartuska - Morska - Rumia: Sobieskiego - Rumia Dworzec PKP - Starowiejska - Derdowskiego - Dębogórska - I Dywizji WP - Kazimierz - Kosakowo: Rzemieślnicza - Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni odbywać się będzie trasą linii 173, przez Dębogórze. Autobusy linii 273 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Autobusy będą kursować co 20-40 minut.
 • Do obsługi cmentarzy w Rumi, w godzinach 7-18 uruchomiona zostanie linia autobusowa 386, na trasie: Rumia, pl. Kaszubski (Cmentarz Katolicki) - Dębogórska - Gdańska - Dąbrowskiego - Starowiejska - Rumia Dworzec PKP - Sobieskiego - Górnicza - Rumia Cmentarz Komunalny. Autobusy linii 386 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Autobusy będą kursować z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (nie rzadziej niż co 15 minut). 
 • Ponadto, w godzinach 10-17, na fragmencie trasy linii 173: Gdynia Chylonia Dworzec PKP - Kartuska - Morska - Rumia: Sobieskiego - Górnicza - Rumia Cmentarz Komunalny uruchomiona zostanie linia autobusowa 373. Autobusy linii 373 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Autobusy będą kursować co 10-20 minut. 
 • Funkcjonować będzie także linia 88 na podstawie rozkładu specjalnego (zbliżonego do powszedniego) w godzinach 8-16.


Poza linią 105, zwiększona częstotliwość, w godzinach 9-17, obowiązywać będzie na liniach autobusowych: 

 • 187 (kursy co 10 minut); 
 • 197 (kursy co 20 minut); 

oraz trolejbusowych:

 • 26 i 27 (na obu liniach kursy co 10 minut).


Zmniejszona oferta:

Nie będą funkcjonować linie 203 i 287.

Z uwagi na dodatkową ofertę połączeń Pogórza Dolnego ze śródmieściem Gdyni (liniami 105 i 305), w godzinach 9-16.30 rzadziej kursować będą autobusy linii 170 (kursy co 30 minut), przy czym zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy zostaną wykonane wszystkie kursy do/z pętli przy ul. Złotej. 

Piątek, 2 listopada 2012 roku:

Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powszednie wolne od nauki szkolnej.

Dodatkowa oferta:

 • Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 9-17.30, zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania linii 190 (kursy co 5-7 minut).
 • W godzinach 9-17.30 zwiększona zostaje liczba kursów wykonywanych na linii 141 na trasie: Obłuże Centrum - Cmentarz Witomiński - Witomino Sosnowa (i z powrotem). Dodatkowe kursy z Witomina do Obłuża Centrum będą wykonywane z oznaczeniem 241.
 • Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie częściej (kursy co 15 minut) będzie funkcjonować linia 105. Ze względu na brak możliwości eksploatacji autobusów przegubowych na linii 105 na stałej trasie do/z Mechelinek, linia ta będzie funkcjonować w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital - Kosakowo Cmentarz Komunalny, przy czym - ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie - autobusy będą dojeżdżać do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie przez Pierwoszyno (powrót z cmentarza stałą trasą).
 • W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny - Mechelinki będzie funkcjonować linia zastępcza 905. Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 będą uprawniać do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogicznie przy przesiadkach z linii 905 na 105.
 • W godzinach 9-15 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania autobusów na linii 187 do cmentarzy przy ul. Malczewskiego w Sopocie (kursy co 10-12 minut).
 • Większa liczba kursów na linii 86 będzie będzie wykonywana na przedłużonej trasie - do/z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
 • Ze względu na zwykły tryb pracy szkoły podstawowej przy ul. Starodworcowej, autobusy linii 153 funkcjonować będą według rozkładu jazdy ważnego w dni powszednie nauki szkolnej.