Policja z Olkusza zatrzymała 22-latka, który podszywał się za funkcjonariusza komendy wojewódzkiej policji. Mężczyzna załatwiał fałszywe dokumenty w zamian za korzyści majątkowe oraz podpisywał umowy z sieciami telefonicznymi na nazwiska osób trzecich.

Oskarżony, aby uwiarygodnić swoją tożsamość, posługiwał się fałszywymi wizytówkami, przedstawiając się jako starszy aspirant. Powołując się na swoje "wpływy", zaoferował młodej kobiecie załatwienie jej pracy w policji. W zamian przyjął od niej korzyść majątkową. Oszust spreparował, a następnie przedłożył dokumenty mówiące o pozytywnym zaliczeniu przez nią egzaminu wstępnego i zakwalifikowaniu się do szkoły podoficerskiej. Dokument ten zawierał podrobione podpisy komendanta wojewódzkiej policji.

Ponadto mężczyzna, wyłudził telefony od jednej z sieci komórkowych. Posługiwał się danymi osobowymi kobiety, której obiecał pracę w policji oraz nazwiskiem swojej partnerki.

Mężczyzna usłyszał zarzuty: przywłaszczenia funkcji, płatnej protekcji, fałszowania dokumentów oraz oszustwa. Prokurator wobec niego zastosował środek zapobiegawczy w postaci: dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz  zakazu opuszczania kraju.