Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polska ustawa o zamówieniach publicznych źle traktuje przedsiębiorców. Chodzi o nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na wykluczanie z przetargów z błahych i niejednoznacznych powodów.

Polska ustawa pozwala w tej chwili wykluczyć z przetargu firmę, jeśli kiedykolwiek wcześniej niewłaściwie wywiązała się z kontraktu. Co więcej, nie jest istotne, na czym dokładnie polegały te zaniedbania.

Właśnie z tych skrytykowanych przez ETS zapisów skorzystała kilka tygodni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wykluczyła z przetargu na Most Grota-Roweckiego w Warszawie firmę Alpine Bau. Powodem tej decyzji była zerwana wcześniej umowa przy budowie autostrady A1. Sąd przyznał jednak rację firmie, rozstrzygnięcie przetargu trzeba powtórzyć, a Europejski Trybunał potwierdził właśnie, że nasza ustawa krzywdzi wykonawców. Zapewne trzeba będzie ją po raz kolejny nowelizować.