Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) ma wątpliwości, czy polska Krajowa Rada Sądownictwa nadal przestrzega statutowych celów swojego działania. Szefowa organizacji zrzeszającej niezależne rady sądownictwa w Europie poprosiła przedstawicieli Rady o jak najszybsze spotkanie, by wyjaśnić, czy nowa KRS nadal może pozostać członkiem ENCJ - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Szefowa ENCJ, hiszpańska adwokat Nuria Diaz Abad, przypomina, że KRS jest jednym z założycieli Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, jednak prowadzone w Polsce reformy sądownictwa pod znakiem zapytania stawiają to, czy KRS w obecnym kształcie można traktować jako kontynuację organizacji, która została członkiem ENCJ, czy też jest już inną organizacją. 

Według Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, powstaje pytanie, czy KRS w nowej, innej formie, nadal przestrzega zasad stowarzyszenia, a to - jak pisze Nuria Díaz Abad - rodzi kolejne pytanie: czy KRS może nadal działać jako członek ENCJ.

W wysłanym dziś liście szefowa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa prosi przedstawicieli KRS o jak najszybsze spotkanie w celu omówienia tych wątpliwości. 

Także dlatego, że w ciągu dwóch miesięcy ma się odbyć Walne Zgromadzenie ENCJ, które chciałoby poznać polskie wyjaśnienia i być może wyciągnąć z nich wnioski.(ph)