E-podręcznik, w którym autorzy wychwalali skutki ocieplenia klimatu, nie wróci na rządową stronę. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ministerstwo Klimatu chce wprowadzenia zmian w podręczniku zaakceptowanym i poprawionym przez Ministerstwo Edukacji.

W podręczniku do chemii dla szkoły podstawowej, który do niedawna jeszcze był dostępny na rządowym portalu Epodręczniki.pl, autorzy wymieniali aż siedem zalet ocieplenia klimatu i tylko dwie wady.

Ministerstwo Klimatu nie ujawnia treści opinii, którą przygotowali eksperci resortu i Instytutu Ochrony Środowiska. Jego rzecznik przyznaje jednak, że Ministerstwo nie zaakceptowało zmian wprowadzonych do e-podręcznika przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i chce poprawek - zwłaszcza w filmie, który budził największe kontrowersje.

"Ministerstwo Klimatu wystosowało pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej z rekomendacją wycofania materiałów edukacyjnych dot. klimatu z platformy e-podręczniki w celu aktualizacji ich treści. (...) MK w dniu 15.05.br. przekazało szczegółowe uwagi i propozycje zmian do poprawionego przez MEN materiału filmowego dotyczącego zmian klimatu" - pisze w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM Aleksander Brzózka, rzecznik resortu klimatu. To właśnie w nim autorzy wyliczali szereg korzyści związanych z globalnym podnoszeniem się temperatur.

Ministerstwo Klimatu chce wspólnie oceniać materiały edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i zapowiada przeprowadzenie w tym roku ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nazwanej Nasz Klimat. Kampania zakłada między innymi przygotowanie scenariuszy zajęć dla podstawówek dotyczących zmian klimatu i działań na rzecz ochrony środowiska. "(...) celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań jakie można podejmować na rzecz poprawy jakości środowiska oraz ochrony klimatu, jak i wyjaśnienie czym są m.in. zmiany klimatu oraz na czym polega adaptacja do zachodzących zmian klimatu. W ramach przygotowywanej kampanii przewiduje się m.in. opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli szkół podstawowych wraz ze scenariuszami zajęć, uwzględniającymi tematykę dotyczącą wiedzy o działaniach na rzecz ochrony klimatu. Działanie to zakłada przygotowanie czterech pakietów materiałów dydaktycznych w podziale na poziomy: klasy I-III, klasa IV, klasy V-VI oraz klasy VII-VIII" - informuje Ministerstwo Klimatu.

Opracowanie: