Rozporządzenie pozwalające na umieszczanie pod niektórymi znakami drogowymi tabliczek z napisem: "Dotyczy także niepełnosprawnych" jest niezgodne z prawem. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jego wydanie wykraczało poza upoważnienie ustawy.

Sędzia Wojciech Hermeliński uzasadniając wyrok podkreślił, że ustawa przyznaje niepełnosprawnym prawo do niestosowania się do niektórych znaków.

Uregulowanie w rozporządzeniu, w jakim zakresie osoby niepełnosprawne mogą nie stosować się do niektórych znaków, nastąpiło zatem zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bez umocowania - powiedział.

Resort infrastruktury ma czas na zmianę przepisów do końca czerwca przyszłego roku.

Przepisy zaskarżył rzecznik praw obywatelskich

Wniosek zaskarżający przepisy odnoszące się do umieszczania na znakach drogowych tabliczek z napisem: "dotyczy także niepełnosprawnych" skierowała do TK rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca autem oznaczonym kartą parkingową może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Możliwość nieprzestrzegania znaków dotyczy m.in. zakazu postoju, zakazu ruchu w obu kierunkach i zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli. Katalog znaków określa rozporządzenie ministra infrastruktury.

W zaskarżonym do TK przez RPO załączniku do tego rozporządzenia znalazł się zapis, że w określonych sytuacjach - kiedy uzasadniają to "warunki lokalne" - możliwe jest ograniczenie tego uprawnienia poprzez umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem: "dotyczy także niepełnosprawnych".

Zdaniem RPO, przepisy rozporządzenia stwarzają możliwość wprowadzenia organizacji ruchu, która de facto znosi przyznane przez ustawodawcę uprawnienie do niestosowania się przez posiadaczy kart parkingowych do niektórych znaków zakazu.

Rzecznik wskazała we wniosku do Trybunału m.in., że rolą rozporządzenia jest konkretyzacja norm ustawowych w zakresie i na zasadach określonych w upoważnieniu, a nie wprowadzanie nowych rozwiązań.

RPO podjęła działania po analizie skarg kierowanych do jej biura.

(mal)