Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" wpłynął do Sejmu. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu, został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. W czwartek projektem ma się zająć sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. W projekcie między innymi jest mowa o jednorazowym świadczeniu w wys. 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą.

Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" wpłynął do Sejmu. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu, został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. W czwartek projektem ma się zająć sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. W projekcie między innymi jest mowa o jednorazowym świadczeniu w wys. 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą.
Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami /Danny Lawson /PAP/EPA

Projekt - jak napisano na stronach Sejmu - dotyczy "wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m.in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu".

4 tysiące złotych jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą to jeden z zapisów ustawy "Za życiem". Mowa jest także o dostępie do diagnostyki prenatalnej i przeprowadzenia porodu w szpitalu trzeciego stopnia referencyjności - dziś to szpitale kliniczne.

Ustawa ma zagwarantować świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej poza kolejnością. Bez odpowiedzi jak szybko.

Jest też zapis, że rodzina chorego dziecka może skorzystać z opieki wyręczającej, która polega na zapewnieniu całodobowej opieki w hospicjum stacjonarnym przez okres 10 dni.

Jak często? Tego ustawa nie precyzuje. Jest tylko mowa, że ten czas - 10 dni - rodzina może przeznaczyć np. na odpoczynek, podjęcie leczenia czy załatwienie spraw rodzinnych.

Jeżeli zaistnieje potrzeba stałej opieki całodobowej nad chorym dzieckiem, rodzina może ubiegać się o umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczym. Dziś też może się o to ubiegać.

Powstanie programu "Za życiem" premier Szydło zapowiedziała na początku października, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji.

Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Pod koniec października premier poinformowała, że pierwszy projekt ustawy dotyczący programu wsparcia dla kobiet w tzw. trudnej ciąży jest gotowy.

To jest kompleksowy program wsparcia, począwszy od opieki medycznej, poprzez psychologiczną, przez ośrodki, centra koordynacyjno-opiekuńczo-wychowawcze - powiedziała premier.

Daliśmy słowo, że pomożemy tym wszystkim rodzinom, tym wszystkim kobietom, które są w tzw. trudnej ciąży. Państwo musi pomagać, państwo musi wspierać i stać po stronie tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują - podkreśliła Szydło. Zapewniła, że przygotowany projekt ustawy to "pierwszy krok" i w najbliższym tygodniu zostanie on skierowany pod obrady rządu.

Kolejnym krokiem - jak dodała - będzie "kompleksowy program rządowy", który ma być ogłoszony do końca roku.

 (j.)